Wie voor Nieuwjaar een arbeidscontract voor een vooraf vastgestelde duur of voor een duidelijk bepaald werk heeft afgesloten, kan gerust zijn. Dergelijke overeenkomsten moeten de volledige duurtijd uitdoen. Alleen een zwaarwichtige reden kan hieraan iets veranderen. Gebeurt er toch een verbreking zonder zwaarwichtige reden, dan moet de werkgever de resterende termijn volledig uitbetalen, al is er wel een bovengrens. Die komt overeen met het dubbele van de ontslagvergoeding die betaald zou moeten worden bij een verbreking van een contract voor onbepaalde tijd. Voor nieuwe arbeidscontracten van bepaalde duur verandert dit. Die kunnen voortaan wel worden opgezegd. Dit moet dan wel gebeuren in de eerste helft van de overeenkomst. Die periode mag echter de zes maanden niet overschrijden. Gaat het om een opvolging van contracten van bepaalde duur, dan is het voortijdig ontslag alleen mogelijk tijdens het eerste contract. Volgt er buiten deze periodes toch een ontslag, moet ook hier de resterende termijn volledig worden uitbetaald, met als bovengrens de vergoeding die verschuldigd zou zijn bij een verbreking van een contract voor onbepaalde tijd. De proefperiodes, waarbinnen iemand makkelijk aan de deur kon worden gezet, werden met Nieuwjaar afgeschaft. (Belga)

Wie voor Nieuwjaar een arbeidscontract voor een vooraf vastgestelde duur of voor een duidelijk bepaald werk heeft afgesloten, kan gerust zijn. Dergelijke overeenkomsten moeten de volledige duurtijd uitdoen. Alleen een zwaarwichtige reden kan hieraan iets veranderen. Gebeurt er toch een verbreking zonder zwaarwichtige reden, dan moet de werkgever de resterende termijn volledig uitbetalen, al is er wel een bovengrens. Die komt overeen met het dubbele van de ontslagvergoeding die betaald zou moeten worden bij een verbreking van een contract voor onbepaalde tijd. Voor nieuwe arbeidscontracten van bepaalde duur verandert dit. Die kunnen voortaan wel worden opgezegd. Dit moet dan wel gebeuren in de eerste helft van de overeenkomst. Die periode mag echter de zes maanden niet overschrijden. Gaat het om een opvolging van contracten van bepaalde duur, dan is het voortijdig ontslag alleen mogelijk tijdens het eerste contract. Volgt er buiten deze periodes toch een ontslag, moet ook hier de resterende termijn volledig worden uitbetaald, met als bovengrens de vergoeding die verschuldigd zou zijn bij een verbreking van een contract voor onbepaalde tijd. De proefperiodes, waarbinnen iemand makkelijk aan de deur kon worden gezet, werden met Nieuwjaar afgeschaft. (Belga)