Voortaan zal elke zelfstandige onthaalouder kunnen kiezen tussen twee systemen. In het eerste system mag de zelfstandige onthaalouder zijn belastbaar inkomen verminderen met 16,5 euro per kind en per oppasdag. Dit forfait dekt dan alle kosten, met uitzondering van de sociale bijdragen die de onthaalouder voor zichzelf als zelfstandige betaalt en die dus bijkomend afgetrokken mogen worden. In het tweede systeem mag de zelfstandige onthaalouder 7 euro per kind en per oppasdag aftrekken voor de kleine kosten zoals voeding, onderhoud, enzovoort. Voor de grotere kosten zoals huurgelden en personeel mogen dan bovenop het forfait de werkelijke kosten in rekening worden gebracht. De keuze mag elk jaar opnieuw worden gemaakt. De onthaalouder mag het stelsel kiezen dat het meeste voordeel oplevert. De keuze voor een beperkt forfaitair bedrag is vooral gunstig voor wie veel investeert. Het andere voor wie dat jaar weinig grote kosten heeft gemaakt. Er is wel een beperking. De vrije keuze geldt alleen voor zelfstandige opvangouders, niet voor diensten die hun activiteiten uitoefenen via een vennootschap of een vzw. De regeling geldt voor drie jaar. Ze ging in op 1 januari 2014 en loopt tot 31 december 2016. (Belga)

Voortaan zal elke zelfstandige onthaalouder kunnen kiezen tussen twee systemen. In het eerste system mag de zelfstandige onthaalouder zijn belastbaar inkomen verminderen met 16,5 euro per kind en per oppasdag. Dit forfait dekt dan alle kosten, met uitzondering van de sociale bijdragen die de onthaalouder voor zichzelf als zelfstandige betaalt en die dus bijkomend afgetrokken mogen worden. In het tweede systeem mag de zelfstandige onthaalouder 7 euro per kind en per oppasdag aftrekken voor de kleine kosten zoals voeding, onderhoud, enzovoort. Voor de grotere kosten zoals huurgelden en personeel mogen dan bovenop het forfait de werkelijke kosten in rekening worden gebracht. De keuze mag elk jaar opnieuw worden gemaakt. De onthaalouder mag het stelsel kiezen dat het meeste voordeel oplevert. De keuze voor een beperkt forfaitair bedrag is vooral gunstig voor wie veel investeert. Het andere voor wie dat jaar weinig grote kosten heeft gemaakt. Er is wel een beperking. De vrije keuze geldt alleen voor zelfstandige opvangouders, niet voor diensten die hun activiteiten uitoefenen via een vennootschap of een vzw. De regeling geldt voor drie jaar. Ze ging in op 1 januari 2014 en loopt tot 31 december 2016. (Belga)