Verkopers mogen bij een online bestelling de eventuele bijkomende opties niet meer op voorhand standaard aanvinken. Het is de klant die duidelijk moet maken dat hij de extra's echt wil en bereid is om ervoor te betalen. Voldoet de website niet aan deze voorwaarde, dan heeft de consument recht op een terugbetaling. De verkoper zal bovendien zeer duidelijk moeten maken dat er moet betaald worden. Hij moet hiervoor een knop hebben met de vermelding 'bestelling met betalingsverplichting'. Tevens zal hij net voor de effectieve betaling alle essentiële informatie nog eens duidelijk moeten herhalen. Doet de verkoper dat niet, dan is de koper niet gebonden door zijn order. Voorts mogen de verkopers alleen nog de reële kosten voor het betaalverkeer doorrekenen. Nu werden voor het gebruik van een kredietkaart soms torenhoge kosten aangerekend. Dat mag niet langer. Verder moet de koper voortaan een modelformulier krijgen om zijn herroepingsrecht uit te oefenen. Dit is het recht om alsnog af te zien van de aankoop. Deze bedenktermijn moet minstens veertien dagen belopen. Wordt de consument over deze mogelijkheid niet goed geïnformeerd, dan stijgt deze periode tot een jaar. Tijdens de bedenktermijn mag de koper de goederen testen, waarna hij ze mag terugsturen zonder financieel verlies. Alleen als het gebruik ruimer was dan gewoon testen, moet hij opdraaien voor het waardeverlies van het product. (Belga)

Verkopers mogen bij een online bestelling de eventuele bijkomende opties niet meer op voorhand standaard aanvinken. Het is de klant die duidelijk moet maken dat hij de extra's echt wil en bereid is om ervoor te betalen. Voldoet de website niet aan deze voorwaarde, dan heeft de consument recht op een terugbetaling. De verkoper zal bovendien zeer duidelijk moeten maken dat er moet betaald worden. Hij moet hiervoor een knop hebben met de vermelding 'bestelling met betalingsverplichting'. Tevens zal hij net voor de effectieve betaling alle essentiële informatie nog eens duidelijk moeten herhalen. Doet de verkoper dat niet, dan is de koper niet gebonden door zijn order. Voorts mogen de verkopers alleen nog de reële kosten voor het betaalverkeer doorrekenen. Nu werden voor het gebruik van een kredietkaart soms torenhoge kosten aangerekend. Dat mag niet langer. Verder moet de koper voortaan een modelformulier krijgen om zijn herroepingsrecht uit te oefenen. Dit is het recht om alsnog af te zien van de aankoop. Deze bedenktermijn moet minstens veertien dagen belopen. Wordt de consument over deze mogelijkheid niet goed geïnformeerd, dan stijgt deze periode tot een jaar. Tijdens de bedenktermijn mag de koper de goederen testen, waarna hij ze mag terugsturen zonder financieel verlies. Alleen als het gebruik ruimer was dan gewoon testen, moet hij opdraaien voor het waardeverlies van het product. (Belga)