De studiedienst van de Vlaamse regering legde een hele batterij met gezondheidsvragen voor aan 1.210 personen, die samen een representatieve steekproef uitmaken van de volwassen Vlaamse bevolking. Daaruit blijkt onder meer dat de Vlaming de roker voor zijn verantwoordelijkheid wil stellen. Niet alleen door hem te laten wachten bij een operatie, maar ook bij de terugbetaling van de ziekenhuisfactuur. Een kwart van de Vlamingen vindt dat de kosten van mensen met ongezonde levensstijl niet op de overheid afgewenteld moeten worden. De verplichte ziekteverzekering maakt dat onderscheid echter niet. Iedereen wordt evenveel terugbetaald. Er gelden evenmin voorrangsregels. De verzekeringsmaatschappijen maken daarentegen wel een onderscheid. Wie rookt, moet doorgaans meer betalen voor een levensverzekering of een schuldsaldoverzekering dan een niet-roker. In de regel bedraagt het verschil 5% à 10%. Dat komt omdat rokers statistisch gezien minder lang leven en daardoor het risico vergroten dat de verzekeraar een uitkering zal moeten betalen. Hetzelfde doet zich voor met mensen met een hoge Body Mass Index. Corpulente mensen zijn meer vatbaar voor hart- en vaatziekten en dus rekent een aantal verzekeraars een extra premie aan bij overgewicht. De precieze gevolgen verschillen van maatschappij tot maatschappij. (Belga)

De studiedienst van de Vlaamse regering legde een hele batterij met gezondheidsvragen voor aan 1.210 personen, die samen een representatieve steekproef uitmaken van de volwassen Vlaamse bevolking. Daaruit blijkt onder meer dat de Vlaming de roker voor zijn verantwoordelijkheid wil stellen. Niet alleen door hem te laten wachten bij een operatie, maar ook bij de terugbetaling van de ziekenhuisfactuur. Een kwart van de Vlamingen vindt dat de kosten van mensen met ongezonde levensstijl niet op de overheid afgewenteld moeten worden. De verplichte ziekteverzekering maakt dat onderscheid echter niet. Iedereen wordt evenveel terugbetaald. Er gelden evenmin voorrangsregels. De verzekeringsmaatschappijen maken daarentegen wel een onderscheid. Wie rookt, moet doorgaans meer betalen voor een levensverzekering of een schuldsaldoverzekering dan een niet-roker. In de regel bedraagt het verschil 5% à 10%. Dat komt omdat rokers statistisch gezien minder lang leven en daardoor het risico vergroten dat de verzekeraar een uitkering zal moeten betalen. Hetzelfde doet zich voor met mensen met een hoge Body Mass Index. Corpulente mensen zijn meer vatbaar voor hart- en vaatziekten en dus rekent een aantal verzekeraars een extra premie aan bij overgewicht. De precieze gevolgen verschillen van maatschappij tot maatschappij. (Belga)