Zoals geweten gaat de bevoegdheid voor de hyothecaire aftrek vanaf 2014 naar de gewesten. Het blijft voorlopig nog zeer onduidelijk wat de gevolgen daarvan zullen zijn voor de kopers van een woning. Voor De Vlaamse Woonraad is het simpel: het huidige systeem is onhoudbaar. Het zal Vlaanderen in 2014 1,7 miljard euro kosten en in 2024, als het systeem op kruissnelheid is, zelfs 2,9 miljard. Daarom pleit de Woonraad voor een nieuw systeem, maar heikel punt daarbij is dat ook de bestaande leningen fiscaal een pak financiële aantrekkelijkheid zou inboeten. En daar willen de meeste politici niet van weten. "Contractbreuk", klinkt het hier en daar. De huidige van kracht zijnde woonbonus is het fiscale voordeel dat hypotheekleningen opleveren die werden afgesloten na 1 januari 2005 voor de bouw of aankoop van een gezinswonig. Het moet dan wel gaan om een enige en eigen woning, die u effectief bewoont. Het maximale bedrag dat per belastingplichtige kan ingebracht worden, is 3.090 euro. Wie gehuwd is of wettelijk samenwoont en beiden recht hebben op de aftrek, kunnen samen maximaal 6.180 euro inbrengen.Het uiteindelijk fiscaal voordeel dat u geniet, hangt af van de hoogte van uw inkomen. Of deze regeling ook na 2014 overeind zal blijven, valt ten zeerste te bewijfelen. Hopelijk komt er wel snel duidelijkheid, zodat kandidaat- kopers en bezitters van een woning eindelijk weten waar ze aan toe zijn. (DLA)

Zoals geweten gaat de bevoegdheid voor de hyothecaire aftrek vanaf 2014 naar de gewesten. Het blijft voorlopig nog zeer onduidelijk wat de gevolgen daarvan zullen zijn voor de kopers van een woning. Voor De Vlaamse Woonraad is het simpel: het huidige systeem is onhoudbaar. Het zal Vlaanderen in 2014 1,7 miljard euro kosten en in 2024, als het systeem op kruissnelheid is, zelfs 2,9 miljard. Daarom pleit de Woonraad voor een nieuw systeem, maar heikel punt daarbij is dat ook de bestaande leningen fiscaal een pak financiële aantrekkelijkheid zou inboeten. En daar willen de meeste politici niet van weten. "Contractbreuk", klinkt het hier en daar. De huidige van kracht zijnde woonbonus is het fiscale voordeel dat hypotheekleningen opleveren die werden afgesloten na 1 januari 2005 voor de bouw of aankoop van een gezinswonig. Het moet dan wel gaan om een enige en eigen woning, die u effectief bewoont. Het maximale bedrag dat per belastingplichtige kan ingebracht worden, is 3.090 euro. Wie gehuwd is of wettelijk samenwoont en beiden recht hebben op de aftrek, kunnen samen maximaal 6.180 euro inbrengen.Het uiteindelijk fiscaal voordeel dat u geniet, hangt af van de hoogte van uw inkomen. Of deze regeling ook na 2014 overeind zal blijven, valt ten zeerste te bewijfelen. Hopelijk komt er wel snel duidelijkheid, zodat kandidaat- kopers en bezitters van een woning eindelijk weten waar ze aan toe zijn. (DLA)