De conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België heeft zich in augustus nagenoeg gestabiliseerd. Het ondernemersvertrouwen verstevigde in de bouwnijverheid en, meer uitgesproken, in de handel. Daartegenover verzwakte het conjunctuurklimaat in de dienstverlening aan bedrijven. In de verwerkende nijverheid ten slotte is, na de daling van de voorgaande maand, het ondernemingsklimaat in augustus vrijwel ongewijzigd gebleven. In de bouwnijverheid is het bedrijfsklimaat verbeterd als gevolg van een forse toename van het aantal nieuwe orders en van enigszins verbeterde vraagvooruitzichten. Na een sterke terugval de vorige maand herstelde het handelsklimaat zich in augustus ten dele. De handelaars stellen een merkelijke toename van hun bestellingen bij de leveranciers in het vooruitzicht en verwachten voorts ook meer personeel in te zetten. In de dienstverlening aan bedrijven valt het vertrouwensverlies voornamelijk toe te wijzen aan fors verslechterde vooruitzichten voor de bedrijfsactiviteit en, in mindere mate, aan een somberdere inschatting van de marktvraag. De quasi-stabilisatie in de verwerkende nijverheid was gestoeld op een negatievere beoordeling van de gezamenlijke orderpositie, die gecompenseerd werd door een gunstigere inschatting van de voorraden afgewerkt product. De algemene synthetische afgevlakte curve, die het onderliggende conjunctuurpatroon weergeeft, zet echter zijn neerwaartse trend voort. (Belga)

De conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België heeft zich in augustus nagenoeg gestabiliseerd. Het ondernemersvertrouwen verstevigde in de bouwnijverheid en, meer uitgesproken, in de handel. Daartegenover verzwakte het conjunctuurklimaat in de dienstverlening aan bedrijven. In de verwerkende nijverheid ten slotte is, na de daling van de voorgaande maand, het ondernemingsklimaat in augustus vrijwel ongewijzigd gebleven. In de bouwnijverheid is het bedrijfsklimaat verbeterd als gevolg van een forse toename van het aantal nieuwe orders en van enigszins verbeterde vraagvooruitzichten. Na een sterke terugval de vorige maand herstelde het handelsklimaat zich in augustus ten dele. De handelaars stellen een merkelijke toename van hun bestellingen bij de leveranciers in het vooruitzicht en verwachten voorts ook meer personeel in te zetten. In de dienstverlening aan bedrijven valt het vertrouwensverlies voornamelijk toe te wijzen aan fors verslechterde vooruitzichten voor de bedrijfsactiviteit en, in mindere mate, aan een somberdere inschatting van de marktvraag. De quasi-stabilisatie in de verwerkende nijverheid was gestoeld op een negatievere beoordeling van de gezamenlijke orderpositie, die gecompenseerd werd door een gunstigere inschatting van de voorraden afgewerkt product. De algemene synthetische afgevlakte curve, die het onderliggende conjunctuurpatroon weergeeft, zet echter zijn neerwaartse trend voort. (Belga)