In de verwerkende nijverheid is de gematigde stijging van de indicator toe te schrijven aan optimistischer vraag- en werkgelegenheidsvooruitzichten en, in sterkere mate, aan een gunstiger beoordeling van het voorraadniveau. In de handel zijn vooral de vooruitzichten inzake de bestellingen bij de leveranciers verbeterd als gevolg van een lichte opleving van de vraagvooruitzichten. In de bouwnijverheid is de orderpositie ten opzichte van vorige maand verstevigd; deze toename is bovendien gepaard gegaan met een ter zake duidelijk positievere beoordeling. De ondernemers verwachten tevens dat de vraag de komende drie maanden zal aantrekken. In de dienstverlening aan bedrijven wordt het vertrouwensverlies verklaard door een aanzienlijke neerwaartse herziening van de vooruitzichten inzake de algemene marktvraag. Voorts hebben de bedrijfsleiders hun huidig activiteitsniveau veel negatiever beoordeeld. Voor het eerst in dertien maanden is de algemene afgevlakte synthetische curve, die de onderliggende conjunctuurtrend weergeeft, enigszins gedaald, maar daarbij moet rekening worden gehouden met het feit dat deze curve steeds enkele maanden vertraging heeft ten opzichte van de curve voor de afzonderlijke bedrijfstakken. (Belga)

In de verwerkende nijverheid is de gematigde stijging van de indicator toe te schrijven aan optimistischer vraag- en werkgelegenheidsvooruitzichten en, in sterkere mate, aan een gunstiger beoordeling van het voorraadniveau. In de handel zijn vooral de vooruitzichten inzake de bestellingen bij de leveranciers verbeterd als gevolg van een lichte opleving van de vraagvooruitzichten. In de bouwnijverheid is de orderpositie ten opzichte van vorige maand verstevigd; deze toename is bovendien gepaard gegaan met een ter zake duidelijk positievere beoordeling. De ondernemers verwachten tevens dat de vraag de komende drie maanden zal aantrekken. In de dienstverlening aan bedrijven wordt het vertrouwensverlies verklaard door een aanzienlijke neerwaartse herziening van de vooruitzichten inzake de algemene marktvraag. Voorts hebben de bedrijfsleiders hun huidig activiteitsniveau veel negatiever beoordeeld. Voor het eerst in dertien maanden is de algemene afgevlakte synthetische curve, die de onderliggende conjunctuurtrend weergeeft, enigszins gedaald, maar daarbij moet rekening worden gehouden met het feit dat deze curve steeds enkele maanden vertraging heeft ten opzichte van de curve voor de afzonderlijke bedrijfstakken. (Belga)