Voor de tweede maand op rij daalt de algemene trend van het ondernemersvertrouwen, zoals bevraagd door de Nationale Bank. Deze evolutie is volgens de NBB voornamelijk toe te schrijven aan een ommekeer in de vraagvooruitzichten die achteruitgaan in de verwerkende nijverheid, bouw en handel, en hoger klimmen in de dienstverlening aan bedrijven. In de verwerkende nijverheid voorzien de bedrijfsleiders de komende drie maanden immers een gevoelige inkrimping van de vraag. Bovendien laten zij zich ongunstiger uit over het voorraadniveau. In de bouwnijverheid is de orderpositie ten opzichte van vorige maand fors verzwakt en de ondernemers verwachten duidelijk dat dit negatieve verloop de volgende drie maanden zal aanhouden. Na een gematigde opleving in juni vielen de opinie-indicatoren in de handel aanzienlijk terug in juli. Dat was vooral het geval voor de vraagvooruitzichten en, in mindere mate, voor de prognoses inzake de bestellingen bij de leveranciers en de verwachtingen ten aanzien van de werkgelegenheid. In de dienstverlening aan bedrijven werd een herstel van vertrouwen opgetekend, in het bijzonder voor de vooruitzichten voor de algemene marktvraag en de beoordeling van het activiteitsniveau.De bezettingsgraad van het productievermogen in de verwerkende nijverheid stabiliseerde zich nagenoeg op het niveau van de twee voorgaande kwartalen. Gezuiverd voor seizoeninvloeden, beliep de bezettingsgraad in juli 79,0%, tegen 79,1 % in april. (Belga)

Voor de tweede maand op rij daalt de algemene trend van het ondernemersvertrouwen, zoals bevraagd door de Nationale Bank. Deze evolutie is volgens de NBB voornamelijk toe te schrijven aan een ommekeer in de vraagvooruitzichten die achteruitgaan in de verwerkende nijverheid, bouw en handel, en hoger klimmen in de dienstverlening aan bedrijven. In de verwerkende nijverheid voorzien de bedrijfsleiders de komende drie maanden immers een gevoelige inkrimping van de vraag. Bovendien laten zij zich ongunstiger uit over het voorraadniveau. In de bouwnijverheid is de orderpositie ten opzichte van vorige maand fors verzwakt en de ondernemers verwachten duidelijk dat dit negatieve verloop de volgende drie maanden zal aanhouden. Na een gematigde opleving in juni vielen de opinie-indicatoren in de handel aanzienlijk terug in juli. Dat was vooral het geval voor de vraagvooruitzichten en, in mindere mate, voor de prognoses inzake de bestellingen bij de leveranciers en de verwachtingen ten aanzien van de werkgelegenheid. In de dienstverlening aan bedrijven werd een herstel van vertrouwen opgetekend, in het bijzonder voor de vooruitzichten voor de algemene marktvraag en de beoordeling van het activiteitsniveau.De bezettingsgraad van het productievermogen in de verwerkende nijverheid stabiliseerde zich nagenoeg op het niveau van de twee voorgaande kwartalen. Gezuiverd voor seizoeninvloeden, beliep de bezettingsgraad in juli 79,0%, tegen 79,1 % in april. (Belga)