De totale winkelleegstand steeg vorig jaar met meer dan 1.000 panden naar ruim 18.000 leegstaande winkelpanden. Dat betekent een leegstandspercentage van 8,6%. Begin 2013 was dat nog 7,8%. Het percentage leegstaande meters ligt met 7,5% iets lager. De leegstand is hiermee voor het 6e jaar op rij toegenomen. Diepvrieswinkels, videotheken en CD/DVD winkels die software verkopen en reisbureaus waren opvallend vertegenwoordigd in de sttistieken. Cafés zorgden voor de meeste leegstaande panden , maar waren gelijktijdig ook de branche die weer de meeste lege panden vulde. Middenstandsorganisaties zijn verontrust door de toename. NSZ bepleit aanmoedigingspremies voor ondernemers die een leegstaand pand betrekken. In sommige steden bestaan die al, maar de organisatie zou graag zien dat dit beleid werd doorgetrokken naar heel Vlaanderen. Ook de hinder van leegstand, die een nefaste invloed heeft op de omliggende handelszaken, moet worden aangepakt, desnoods door de leegstaande panden te maskeren. Volgens Unizo moeten gemeenten dringend investeren in stadscentra en kernversterkend beleid. "Nu trekken veel ketens weg naar de rand van de stad waar er nog steeds veel nieuwe baanwinkels vergund worden. Maar ook het inplanten van shoppingcentra in die periferie werkt leegstand in de hand", aldus UNIZO. Daarnaast ziet de ondernemersorganisatie slechte bereikbaarheid, te dure parkeerplaatsen en hoge huurprijzen als mogelijke oorzaken voor leegstand. De opmars van de digitalisering en e-commerce zet ook heel wat vestigingen onder druk. En uiteraard heeft ook de economische crisis de sector van de detailhandel niet gespaard. Maar ook de profilering van een stad of gemeente speelt een rol. "Als je jezelf als winkelstad promoot, trek je automatisch meer klanten en potentiële winkeluitbaters aan", besluit UNIZO. (Belga)

De totale winkelleegstand steeg vorig jaar met meer dan 1.000 panden naar ruim 18.000 leegstaande winkelpanden. Dat betekent een leegstandspercentage van 8,6%. Begin 2013 was dat nog 7,8%. Het percentage leegstaande meters ligt met 7,5% iets lager. De leegstand is hiermee voor het 6e jaar op rij toegenomen. Diepvrieswinkels, videotheken en CD/DVD winkels die software verkopen en reisbureaus waren opvallend vertegenwoordigd in de sttistieken. Cafés zorgden voor de meeste leegstaande panden , maar waren gelijktijdig ook de branche die weer de meeste lege panden vulde. Middenstandsorganisaties zijn verontrust door de toename. NSZ bepleit aanmoedigingspremies voor ondernemers die een leegstaand pand betrekken. In sommige steden bestaan die al, maar de organisatie zou graag zien dat dit beleid werd doorgetrokken naar heel Vlaanderen. Ook de hinder van leegstand, die een nefaste invloed heeft op de omliggende handelszaken, moet worden aangepakt, desnoods door de leegstaande panden te maskeren. Volgens Unizo moeten gemeenten dringend investeren in stadscentra en kernversterkend beleid. "Nu trekken veel ketens weg naar de rand van de stad waar er nog steeds veel nieuwe baanwinkels vergund worden. Maar ook het inplanten van shoppingcentra in die periferie werkt leegstand in de hand", aldus UNIZO. Daarnaast ziet de ondernemersorganisatie slechte bereikbaarheid, te dure parkeerplaatsen en hoge huurprijzen als mogelijke oorzaken voor leegstand. De opmars van de digitalisering en e-commerce zet ook heel wat vestigingen onder druk. En uiteraard heeft ook de economische crisis de sector van de detailhandel niet gespaard. Maar ook de profilering van een stad of gemeente speelt een rol. "Als je jezelf als winkelstad promoot, trek je automatisch meer klanten en potentiële winkeluitbaters aan", besluit UNIZO. (Belga)