In de enquête naar de kredietvoorwaarden van januari oordeelden de ondernemingen dat de algemene voorwaarden voor de toegang tot bankkrediet zeer licht verstrakt waren. De geringe stijging van de indicator volgt op drie opeenvolgende dalingen. Zo beliep de indicator inzake perceptie van kredietbelemmering in januari 25,5 %, tegen 25,2 % in oktober van vorig jaar. Uit de resultaten per bedrijfstak blijkt dat de kredietvoorwaarden uitsluitend verstrakten in de diensten aan bedrijven, waar 30,9 % van de ondernemingen de kredietvoorwaarden als belemmerend beschouwden. Daarentegen maakten de ondernemingen uit de bouwnijverheid en de verwerkende nijverheid gewag van een versoepeling van de kredietverlening en beoordeelden respectievelijk 24,0 % en 16,8 % van de bedrijven de voorwaarden als belemmerend. Vooral in de grote en de zeer grote ondernemingen kwam de versoepeling van de kredietvoorwaarden tot uiting. Het percentage ondernemingen dat de huidige voorwaarden ongunstig acht, blijft evenwel zeer hoog bij de kleine ondernemingen met minder dan 50 werknemers, waar dit percentage 27,0 % bedraagt, dat wil zeggen meer dan 10 procentpunt boven dat van de middelgrote ondernemingen (50 tot 249 werknemers) en bijna 20 procentpunt meer dan de zeer grote ondernemingen. Niettemin nam het ondernemersvertrouwen volgens de conjunctuurbarometer van de Nationale Bank ook in de afgelopen maand nog lichtjes toe, vooral dan in de dienstverlening aan bedrijven en de bouwnijverheid. In de verwerkende nijverheid en de handel is er echter sprake van een lichte verslechtering, die echter niet doorweegt op de voorzichtig positieve curve. (Belga)

In de enquête naar de kredietvoorwaarden van januari oordeelden de ondernemingen dat de algemene voorwaarden voor de toegang tot bankkrediet zeer licht verstrakt waren. De geringe stijging van de indicator volgt op drie opeenvolgende dalingen. Zo beliep de indicator inzake perceptie van kredietbelemmering in januari 25,5 %, tegen 25,2 % in oktober van vorig jaar. Uit de resultaten per bedrijfstak blijkt dat de kredietvoorwaarden uitsluitend verstrakten in de diensten aan bedrijven, waar 30,9 % van de ondernemingen de kredietvoorwaarden als belemmerend beschouwden. Daarentegen maakten de ondernemingen uit de bouwnijverheid en de verwerkende nijverheid gewag van een versoepeling van de kredietverlening en beoordeelden respectievelijk 24,0 % en 16,8 % van de bedrijven de voorwaarden als belemmerend. Vooral in de grote en de zeer grote ondernemingen kwam de versoepeling van de kredietvoorwaarden tot uiting. Het percentage ondernemingen dat de huidige voorwaarden ongunstig acht, blijft evenwel zeer hoog bij de kleine ondernemingen met minder dan 50 werknemers, waar dit percentage 27,0 % bedraagt, dat wil zeggen meer dan 10 procentpunt boven dat van de middelgrote ondernemingen (50 tot 249 werknemers) en bijna 20 procentpunt meer dan de zeer grote ondernemingen. Niettemin nam het ondernemersvertrouwen volgens de conjunctuurbarometer van de Nationale Bank ook in de afgelopen maand nog lichtjes toe, vooral dan in de dienstverlening aan bedrijven en de bouwnijverheid. In de verwerkende nijverheid en de handel is er echter sprake van een lichte verslechtering, die echter niet doorweegt op de voorzichtig positieve curve. (Belga)