Wie van het Omnio-statuut of van een verhoogde tegemoetkoming bij het ziekenfonds geniet, heeft enkele voordelen. Zo moet hij bij de dokter alleen het remgeld betalen, het saldo wordt rechtstreeks door de ziekteverzekering aan de arts toegekend. Bovendien is het remgeld bij een bezoek aan de dokter of ziekenhuis en bij de aankoop van een aantal geneesmiddelen lager. En per jaar moet men hoogstens 450 euro aan remgeld betalen. Eens dat bedrag bereikt, betaalt de ziekteverzekering alles. Een aantal categorieën heeft automatisch recht op de verhoogde tegemoetkoming. Het gaat om mensen met een leefloon, een inkomensgarantie voor ouderen, een uitkering als gehandicapte of een verhoogde kinderbijslag. Voor hen geldt geen inkomensvoorwaarde. Ook wezen, invaliden, gepensioneerden en weduwen, gehandicapten zonder uitkering, landurig werklozen en eenoudergezinnen hebben er recht op, maar alleen als hun inkomen bepaalde grenzen niet overschrijdt. Voor aanvragen in 2013 moet het gezinsinkomen van 2012 lager zijn dan 16.306,86 euro plus 3.018,84 euro per persoon ten laste. Voor aanvragen die volgend jaar gebeuren, moet het inkomen van 2013 onder 16.743,70 euro puls 3.099,72 euro per persoon ten laste blijven. Ook andere gezinnen met een laag inkomen kunnen recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming. Zij moeten die dan wel aanvragen via hun ziekenfonds. Zij krijgen momenteel nog het Omnio-statuut. Maar die naam valt dus binnenkort weg. De voordelen blijven echter. (Belga)

Wie van het Omnio-statuut of van een verhoogde tegemoetkoming bij het ziekenfonds geniet, heeft enkele voordelen. Zo moet hij bij de dokter alleen het remgeld betalen, het saldo wordt rechtstreeks door de ziekteverzekering aan de arts toegekend. Bovendien is het remgeld bij een bezoek aan de dokter of ziekenhuis en bij de aankoop van een aantal geneesmiddelen lager. En per jaar moet men hoogstens 450 euro aan remgeld betalen. Eens dat bedrag bereikt, betaalt de ziekteverzekering alles. Een aantal categorieën heeft automatisch recht op de verhoogde tegemoetkoming. Het gaat om mensen met een leefloon, een inkomensgarantie voor ouderen, een uitkering als gehandicapte of een verhoogde kinderbijslag. Voor hen geldt geen inkomensvoorwaarde. Ook wezen, invaliden, gepensioneerden en weduwen, gehandicapten zonder uitkering, landurig werklozen en eenoudergezinnen hebben er recht op, maar alleen als hun inkomen bepaalde grenzen niet overschrijdt. Voor aanvragen in 2013 moet het gezinsinkomen van 2012 lager zijn dan 16.306,86 euro plus 3.018,84 euro per persoon ten laste. Voor aanvragen die volgend jaar gebeuren, moet het inkomen van 2013 onder 16.743,70 euro puls 3.099,72 euro per persoon ten laste blijven. Ook andere gezinnen met een laag inkomen kunnen recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming. Zij moeten die dan wel aanvragen via hun ziekenfonds. Zij krijgen momenteel nog het Omnio-statuut. Maar die naam valt dus binnenkort weg. De voordelen blijven echter. (Belga)