Het totale aantal meldingen bij de ombudsdienst is vorig jaar met 3,4 procent gestegen tot 3.613. Het gaat dan hoofdzakelijk om klachten die afkomstig zijn van consumenten. Van die 3.308 consumentenklachten werden er uiteindelijk wel maar 855 ontvankelijk verklaard.

Opvallend is dat steeds meer van die dossiers betrekking hebben op fraude: er waren in 2017 87 ontvankelijke klachten over fraude waarbij gebruik werd gemaakt van de bankkaart. Daarnaast werden er nog een zestien klachten over fraudeleuze onlinebetalingen behandeld.

Vooral die laatste dossiers lijken, ondanks hun eerder beperkte aantal, tot bezorgdheid te leiden. Methodes als phishing (waarbij men zich per e-mail voordoen als een bank of officiële instelling) en vishing (gelijkaardig, maar dan per telefoon) blijken immers een behoorlijke financiële impact te hebben op de klanten.

'Bij die nieuwe types van fraude liggen de bedragen soms opmerkelijk hoger dan vroeger', legt ombudsvrouw Françoise Sweerts uit. 'Bij de diefstal van een kaart gelden er limieten. Maar bij de onlinefraude van nu zien we dat frauders veel meer geld kunnen weghalen. Het gaat soms over bedragen van 15.000 à 17.000 euro.

Onvoorzichtig

Ombudsfin denkt echter niet dat banken meer moeten doen om die vormen van fraude te voorkomen. 'Op dat vlak hebben we geen aanbeveling voor de banken', aldus Sweerts. 'Ze informeren hun klanten nu al. Toch zijn klanten vaak nog te onvoorzichtig. Ze weten wel dat ze nooit informatie over hun pincode mogen doorgeven, maar bij onlineverrichtingen lijken ze niet altijd te beseffen dat ze ook de responscode op hun kaartlezer niet mogen meedelen.'

Voorts blijkt uit het jaarverslag dat het aantal klachten over consumentenkredieten is gestegen: 126 dossiers, 16 meer dan in 2016. Verschillende dossiers hadden betrekking op het blokkeren van de toegang tot de rekening na een beslissing om kredietopnemingen op te schorten. Ook het aantal klachten over hypothecair krediet is licht gestegen : 133 dossiers, 5 meer dan in 2016.

Het totale aantal meldingen bij de ombudsdienst is vorig jaar met 3,4 procent gestegen tot 3.613. Het gaat dan hoofdzakelijk om klachten die afkomstig zijn van consumenten. Van die 3.308 consumentenklachten werden er uiteindelijk wel maar 855 ontvankelijk verklaard.Opvallend is dat steeds meer van die dossiers betrekking hebben op fraude: er waren in 2017 87 ontvankelijke klachten over fraude waarbij gebruik werd gemaakt van de bankkaart. Daarnaast werden er nog een zestien klachten over fraudeleuze onlinebetalingen behandeld.Vooral die laatste dossiers lijken, ondanks hun eerder beperkte aantal, tot bezorgdheid te leiden. Methodes als phishing (waarbij men zich per e-mail voordoen als een bank of officiële instelling) en vishing (gelijkaardig, maar dan per telefoon) blijken immers een behoorlijke financiële impact te hebben op de klanten.'Bij die nieuwe types van fraude liggen de bedragen soms opmerkelijk hoger dan vroeger', legt ombudsvrouw Françoise Sweerts uit. 'Bij de diefstal van een kaart gelden er limieten. Maar bij de onlinefraude van nu zien we dat frauders veel meer geld kunnen weghalen. Het gaat soms over bedragen van 15.000 à 17.000 euro.Ombudsfin denkt echter niet dat banken meer moeten doen om die vormen van fraude te voorkomen. 'Op dat vlak hebben we geen aanbeveling voor de banken', aldus Sweerts. 'Ze informeren hun klanten nu al. Toch zijn klanten vaak nog te onvoorzichtig. Ze weten wel dat ze nooit informatie over hun pincode mogen doorgeven, maar bij onlineverrichtingen lijken ze niet altijd te beseffen dat ze ook de responscode op hun kaartlezer niet mogen meedelen.'Voorts blijkt uit het jaarverslag dat het aantal klachten over consumentenkredieten is gestegen: 126 dossiers, 16 meer dan in 2016. Verschillende dossiers hadden betrekking op het blokkeren van de toegang tot de rekening na een beslissing om kredietopnemingen op te schorten. Ook het aantal klachten over hypothecair krediet is licht gestegen : 133 dossiers, 5 meer dan in 2016.