Oldtimers zijn auto's die meer dan 25 jaar geleden voor het eerst in het verkeer werden gebracht. Voor militaire voertuigen lag de grens tot nog toe op 30 jaar, maar die wordt binnenkort omlaag gebracht tot eveneens 25 jaar In 2012 werden er 9.637 voertuigen ingeschreven onder de O-kentekenplaat, de nummerplaat voor oldtimers. Het jaar voordien waren het er nog 16.998, maar die piek had te maken met een wijziging in de regelgeving. Tot november 2010 volstond voor oldtimers een verklaring op eer. Die bestond erin dat men verklaarde dat de wagen alleen zou worden gebruikt ter gelegenheid van specifieke manifestaties en voor de voorbereiding daarop. In ruil moesten de auto's niet worden gekeurd en moesten ze een lagere verkeersbelasting betalen. Nog gedurende een jaar kon men met de verklaring op eer voort. Maar vanaf november 2011 dienden de bestuurders van een oldtimer te zijn overgestapt op een O-nummerplaat. Sindsdien hebben de bestuurders van oldtimers dan ook de keuze. Ofwel kiezen ze voor een gewone nummerplaat en kunnen ze onbeperkt rijden met hun wagen. Hij moet dan jaarlijks worden gekeurd. Ofwel kiezen ze voor het statuut van oldtimer en genieten ze van soepele voorwaarden inzake keuring. In dat laatste geval is het gebruik beperkt. Wellicht in juni worden de gebruiksmogelijkheden voor auto's met een oldtimer-statuut verruimd. De bestuurders zullen ze dan ook kunnen gebruiken buiten de specifieke manifestaties. Uitgesloten zullen alleen nog zijn: commercieel en professioneel gebruik, woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer, bezoldigd vervoer en gebruik als werktuig. Maar rondjes rijden in de omgeving mag wel, evenals het gebruik voor familiebezoek en winkelbezoek. (Belga)

Oldtimers zijn auto's die meer dan 25 jaar geleden voor het eerst in het verkeer werden gebracht. Voor militaire voertuigen lag de grens tot nog toe op 30 jaar, maar die wordt binnenkort omlaag gebracht tot eveneens 25 jaar In 2012 werden er 9.637 voertuigen ingeschreven onder de O-kentekenplaat, de nummerplaat voor oldtimers. Het jaar voordien waren het er nog 16.998, maar die piek had te maken met een wijziging in de regelgeving. Tot november 2010 volstond voor oldtimers een verklaring op eer. Die bestond erin dat men verklaarde dat de wagen alleen zou worden gebruikt ter gelegenheid van specifieke manifestaties en voor de voorbereiding daarop. In ruil moesten de auto's niet worden gekeurd en moesten ze een lagere verkeersbelasting betalen. Nog gedurende een jaar kon men met de verklaring op eer voort. Maar vanaf november 2011 dienden de bestuurders van een oldtimer te zijn overgestapt op een O-nummerplaat. Sindsdien hebben de bestuurders van oldtimers dan ook de keuze. Ofwel kiezen ze voor een gewone nummerplaat en kunnen ze onbeperkt rijden met hun wagen. Hij moet dan jaarlijks worden gekeurd. Ofwel kiezen ze voor het statuut van oldtimer en genieten ze van soepele voorwaarden inzake keuring. In dat laatste geval is het gebruik beperkt. Wellicht in juni worden de gebruiksmogelijkheden voor auto's met een oldtimer-statuut verruimd. De bestuurders zullen ze dan ook kunnen gebruiken buiten de specifieke manifestaties. Uitgesloten zullen alleen nog zijn: commercieel en professioneel gebruik, woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer, bezoldigd vervoer en gebruik als werktuig. Maar rondjes rijden in de omgeving mag wel, evenals het gebruik voor familiebezoek en winkelbezoek. (Belga)