Vranken-Pommery richtte zich vorig jaar rechtstreeks tot de spaarder. De onderneming wou op die manier minder afhankelijk worden van de banken voor haar financiering. Geïnteresseerde beleggers konden daarbij inschrijven op obligaties met een looptijd van zes jaar en een coupon van 4,125 procent. Gezien bij de inschrijving voor elke schijf van 1.000 euro in totaal 1.018,75 euro diende te worden betaald, zakte het uiteindelijke rendement tot 3,77 procent bruto voor wie de obligaties tot de eindvervaldag behoudt. Bij de uitgifte van de obligaties werd niettemin bepaald dat de rente onder bepaalde omstandigheden kon stijgen of dalen. Een stijging met een halve procent is er onder meer als de schuldenlast van de onderneming zou uitstijgen boven 5,75 keer de bedrijfskasstroom. Dit betekent dat de onderneming de inkomsten van meer dan 5,75 jaar nodig heeft om alle schulden terug te betalen. En dat doet zich nu ook voor. Het uitstijgen boven de 5,75 betekent niet dat Vranken - Pommery in gebreke blijft met de afbetaling. Wel dat ze er langer zou moeten over doen om de totaliteit van haar schulden terug te betalen, wat dus een hoger risico inhoudt voor de spaarder. Dat risico wordt nu gecompenseerd door een hogere intrestvergoeding. Een hogere rentevergoeding bij een stijgende schuldenlast is geen automatisme. Het moet zijn opgenomen in de voorwaarden bij de uitgifte. (Belga)

Vranken-Pommery richtte zich vorig jaar rechtstreeks tot de spaarder. De onderneming wou op die manier minder afhankelijk worden van de banken voor haar financiering. Geïnteresseerde beleggers konden daarbij inschrijven op obligaties met een looptijd van zes jaar en een coupon van 4,125 procent. Gezien bij de inschrijving voor elke schijf van 1.000 euro in totaal 1.018,75 euro diende te worden betaald, zakte het uiteindelijke rendement tot 3,77 procent bruto voor wie de obligaties tot de eindvervaldag behoudt. Bij de uitgifte van de obligaties werd niettemin bepaald dat de rente onder bepaalde omstandigheden kon stijgen of dalen. Een stijging met een halve procent is er onder meer als de schuldenlast van de onderneming zou uitstijgen boven 5,75 keer de bedrijfskasstroom. Dit betekent dat de onderneming de inkomsten van meer dan 5,75 jaar nodig heeft om alle schulden terug te betalen. En dat doet zich nu ook voor. Het uitstijgen boven de 5,75 betekent niet dat Vranken - Pommery in gebreke blijft met de afbetaling. Wel dat ze er langer zou moeten over doen om de totaliteit van haar schulden terug te betalen, wat dus een hoger risico inhoudt voor de spaarder. Dat risico wordt nu gecompenseerd door een hogere intrestvergoeding. Een hogere rentevergoeding bij een stijgende schuldenlast is geen automatisme. Het moet zijn opgenomen in de voorwaarden bij de uitgifte. (Belga)