De Belgische wetgeving bepaalt dat een reeks van publiek toegankelijke inrichtingen onderworpen is aan de objectieve aansprakelijkheid. Dat betekent dat bij een brand of een ontploffing de uitbater van het pand wettelijk wordt geacht aansprakelijk te zijn. Er moet daarvoor geen bewijs worden geleverd. Tot de geviseerde inrichtingen behoren onder meer dancings, hotels, restaurants, cafés, feestzalen, sportzalen, culturele centra en kantoren van minstens 500 m². De uitbater is verplicht om hiervoor een verzekering af te sluiten. Althans indien het gaat om private uitbatingen. De staat, de gewesten en de gemeenschappen hebben geen verzekeringsverplichting. De uitbaters nemen best ook een clausule afstand van verhaal in hun polis in. Die houdt in dat bij een schadegeval de verzekeraar de slachtoffers schadeloos stelt, maar dat hij zich nadien niet meer keert tegen de verzekerde uitbater, zelfs niet indien die duidelijk een fout heeft gemaakt. (MVL)

De Belgische wetgeving bepaalt dat een reeks van publiek toegankelijke inrichtingen onderworpen is aan de objectieve aansprakelijkheid. Dat betekent dat bij een brand of een ontploffing de uitbater van het pand wettelijk wordt geacht aansprakelijk te zijn. Er moet daarvoor geen bewijs worden geleverd. Tot de geviseerde inrichtingen behoren onder meer dancings, hotels, restaurants, cafés, feestzalen, sportzalen, culturele centra en kantoren van minstens 500 m². De uitbater is verplicht om hiervoor een verzekering af te sluiten. Althans indien het gaat om private uitbatingen. De staat, de gewesten en de gemeenschappen hebben geen verzekeringsverplichting. De uitbaters nemen best ook een clausule afstand van verhaal in hun polis in. Die houdt in dat bij een schadegeval de verzekeraar de slachtoffers schadeloos stelt, maar dat hij zich nadien niet meer keert tegen de verzekerde uitbater, zelfs niet indien die duidelijk een fout heeft gemaakt. (MVL)