Voor prestaties die geleverd werden in publieke ruimtes, bijvoorbeeld de rechtbank, werd tot dusver doorgaans geen BTW aangerekend. Sommigen trokken dat door naar diensten voor de onderzoeksrechter, de raadkamer of de jeugdrechtbank. Nochtans zijn dat geen publiek toegankelijke zittingen. Iets wat evenmin het geval is met politieverhoren. De BTW-administratie heeft nu komaf gemaakt met de onduidelijkheid. Vanaf 1 juli 2013 zijn alle tolkprestaties in het kader van terechtzittingen, openbaar of niet, gerechtelijke verhoren, achter gesloten deuren of niet, politionele verhoren, afgetapte telefoongesprekken, enz. onderworpen aan de BTW tegen het normale tarief van 21 procent. Toch is er nog een uitzondering. Een gerechtstolk die op jaarbasis onder de 5.580 euro aan gefactureerde prestaties blijft, moet geen BTW aanrekenen. Dat is een regel die voor elke BTW-plichtige activiteit geldt. De betrokkene kan wel afzien van deze maatregel. Wie geen BTW aanrekent, kan op zijn gemaakte kosten immers de betaalde BTW evenmin recupereren van de Belgische staat. (Belga)

Voor prestaties die geleverd werden in publieke ruimtes, bijvoorbeeld de rechtbank, werd tot dusver doorgaans geen BTW aangerekend. Sommigen trokken dat door naar diensten voor de onderzoeksrechter, de raadkamer of de jeugdrechtbank. Nochtans zijn dat geen publiek toegankelijke zittingen. Iets wat evenmin het geval is met politieverhoren. De BTW-administratie heeft nu komaf gemaakt met de onduidelijkheid. Vanaf 1 juli 2013 zijn alle tolkprestaties in het kader van terechtzittingen, openbaar of niet, gerechtelijke verhoren, achter gesloten deuren of niet, politionele verhoren, afgetapte telefoongesprekken, enz. onderworpen aan de BTW tegen het normale tarief van 21 procent. Toch is er nog een uitzondering. Een gerechtstolk die op jaarbasis onder de 5.580 euro aan gefactureerde prestaties blijft, moet geen BTW aanrekenen. Dat is een regel die voor elke BTW-plichtige activiteit geldt. De betrokkene kan wel afzien van deze maatregel. Wie geen BTW aanrekent, kan op zijn gemaakte kosten immers de betaalde BTW evenmin recupereren van de Belgische staat. (Belga)