Steeds meer ondernemers kunnen hun sociale bijdragen niet betalen en dienen daarom een vrijstellingsaanvraag in bij de Commissie Vrijstellingen. In 2013 dienden 32.013 zelfstandigen zo'n aanvraag in, het hoogste aantal ooit, zo blijkt uit onderzoek van NSZ. Ten opzichte van, 2007, het laatste crisisvrije jaar, is het aantal met 66 procent toegenomen. De werkgeversorganisatie hoopt dat de nieuwe berekeningswijze voor de sociale bijdragen, die op 1 januari 2015 ingaat en de mogelijkheid geeft om die bijdragen aan te passen aan de evolutie van de inkomsten, voor een stuk soelaas kan bieden. Zelfstandigen die zich in een moeilijke financiële situatie bevinden, zullen vanaf dan onder bepaalde voorwaarden minder sociale bijdragen kunnen betalen. Vandaag worden de sociale bijdragen voor zelfstandigen bereken op basis van hun inkomsten van drie jaar geleden, maar op drie jaar tijd kan hun economische situatie grondig veranderd zijn. NSZ roept de sociale verzekeringsfondsen ook op om de aanvragen voor vrijstellingen sneller te behandelen. Een vrijstellingsaanvraag wordt op dit moment binnen een termijn van zes maanden behandeld. "Ondernemers hebben recht op een snel beslissingsproces", vindt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. "Bovendien heeft die lange behandelingstermijn zware repercussies voor zelfstandigen wiens aanvraag gedeeltelijk of volledig afgekeurd werd. Zij zullen, na de uitspraak, niet alleen hun sociale bijdragen van de voorbijgaande kwartalen in één klap moeten betalen, maar worden ook nog eens beboet voor het te laat betalen van deze bijdragen. Om dergelijke scenario's te vermijden moeten de sociale verzekeringsfondsen meer proactief te werk gaan wanneer ze een vrijstellingsaanvraag krijgen." (Belga)

Steeds meer ondernemers kunnen hun sociale bijdragen niet betalen en dienen daarom een vrijstellingsaanvraag in bij de Commissie Vrijstellingen. In 2013 dienden 32.013 zelfstandigen zo'n aanvraag in, het hoogste aantal ooit, zo blijkt uit onderzoek van NSZ. Ten opzichte van, 2007, het laatste crisisvrije jaar, is het aantal met 66 procent toegenomen. De werkgeversorganisatie hoopt dat de nieuwe berekeningswijze voor de sociale bijdragen, die op 1 januari 2015 ingaat en de mogelijkheid geeft om die bijdragen aan te passen aan de evolutie van de inkomsten, voor een stuk soelaas kan bieden. Zelfstandigen die zich in een moeilijke financiële situatie bevinden, zullen vanaf dan onder bepaalde voorwaarden minder sociale bijdragen kunnen betalen. Vandaag worden de sociale bijdragen voor zelfstandigen bereken op basis van hun inkomsten van drie jaar geleden, maar op drie jaar tijd kan hun economische situatie grondig veranderd zijn. NSZ roept de sociale verzekeringsfondsen ook op om de aanvragen voor vrijstellingen sneller te behandelen. Een vrijstellingsaanvraag wordt op dit moment binnen een termijn van zes maanden behandeld. "Ondernemers hebben recht op een snel beslissingsproces", vindt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. "Bovendien heeft die lange behandelingstermijn zware repercussies voor zelfstandigen wiens aanvraag gedeeltelijk of volledig afgekeurd werd. Zij zullen, na de uitspraak, niet alleen hun sociale bijdragen van de voorbijgaande kwartalen in één klap moeten betalen, maar worden ook nog eens beboet voor het te laat betalen van deze bijdragen. Om dergelijke scenario's te vermijden moeten de sociale verzekeringsfondsen meer proactief te werk gaan wanneer ze een vrijstellingsaanvraag krijgen." (Belga)