"2013 was een inktzwart jaar voor het ondernemerschap in ons land", verduidelijkt Christine Mattheeuws, voorzitter van NSZ. De organisatie herhaalt haar pleidooi voor lagere loonlasten, een verdere verbetering van het sociaal statuut en een grondige hervorming van het fiscaal stelsel. Het netto aantal ondernemingen daalde in 2013 met 10.589 eenheden. Uit cijfers van handelsinformatiekantoor B-Information (Euro DB) blijkt dat er in heel 2013 in België 76.099 ondernemingen werden opgestart, maar 86.688 bedrijven werden stopgezet of failliet gingen. In 2012 nam het netto aantal ondernemingen nog toe, zij het maar met 1309 eenheden. De ondernemersorganisatie wil dan ook concrete maatregelen zien om ondernemerschap te stimuleren. Nu blijft de loonlastenverlaging "beperkt tot wat gefrunnik in de marge" en wordt er volgens de organisatie structureel niets ondernomen tegen de hoge loonlasten in ons land. Ook het sociaal statuut van iedereen die onderneemt moet verder verbeterd worden, onder meer via uitkering vanaf dag één bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Tot slot pleit de ondernemersorganisatie ook voor grondige fiscale hervormingen die de vennootschaps- en personenbelasting terug brengen tot het Europees gemiddelde en de verhoogde roerende voorheffing op de liquidatiebonus ongedaan maken. (Belga)

"2013 was een inktzwart jaar voor het ondernemerschap in ons land", verduidelijkt Christine Mattheeuws, voorzitter van NSZ. De organisatie herhaalt haar pleidooi voor lagere loonlasten, een verdere verbetering van het sociaal statuut en een grondige hervorming van het fiscaal stelsel. Het netto aantal ondernemingen daalde in 2013 met 10.589 eenheden. Uit cijfers van handelsinformatiekantoor B-Information (Euro DB) blijkt dat er in heel 2013 in België 76.099 ondernemingen werden opgestart, maar 86.688 bedrijven werden stopgezet of failliet gingen. In 2012 nam het netto aantal ondernemingen nog toe, zij het maar met 1309 eenheden. De ondernemersorganisatie wil dan ook concrete maatregelen zien om ondernemerschap te stimuleren. Nu blijft de loonlastenverlaging "beperkt tot wat gefrunnik in de marge" en wordt er volgens de organisatie structureel niets ondernomen tegen de hoge loonlasten in ons land. Ook het sociaal statuut van iedereen die onderneemt moet verder verbeterd worden, onder meer via uitkering vanaf dag één bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Tot slot pleit de ondernemersorganisatie ook voor grondige fiscale hervormingen die de vennootschaps- en personenbelasting terug brengen tot het Europees gemiddelde en de verhoogde roerende voorheffing op de liquidatiebonus ongedaan maken. (Belga)