Het getal van 833 euro vormt de bruto beroepsinkomsten, verminderd met de beroepsuitgaven en de beroepslasten. Dat is te vergelijken met het nettoloon van werknemers. In 2012 verdienden 109.907 zelfstandigen dus minder dan de armoededrempel. Het gaat om 16 procent van alle zelfstandigen in hoofdberoep. Het NSZ pleit voor maatregelen die zelfstandigen bij tegenslag uit de armoede moeten houden, zoals een arbeidsongeschiktheidsuitkering, gerelateerd aan het eerder verdiende inkomen, vanaf de eerste dag ongeschiktheid. Nu hebben ondernemers bij ziekte of arbeidsongeschiktheid een beperkte, forfaitaire uitkering bij arbeidsongeschiktheid die langer dan een maand duurt. Ook stopzettingsvergoedingen en een betere faillissementsverzekering schuift het NSZ naar voor, naast meer aandacht voor faillissementspreventie. (Belga)

Het getal van 833 euro vormt de bruto beroepsinkomsten, verminderd met de beroepsuitgaven en de beroepslasten. Dat is te vergelijken met het nettoloon van werknemers. In 2012 verdienden 109.907 zelfstandigen dus minder dan de armoededrempel. Het gaat om 16 procent van alle zelfstandigen in hoofdberoep. Het NSZ pleit voor maatregelen die zelfstandigen bij tegenslag uit de armoede moeten houden, zoals een arbeidsongeschiktheidsuitkering, gerelateerd aan het eerder verdiende inkomen, vanaf de eerste dag ongeschiktheid. Nu hebben ondernemers bij ziekte of arbeidsongeschiktheid een beperkte, forfaitaire uitkering bij arbeidsongeschiktheid die langer dan een maand duurt. Ook stopzettingsvergoedingen en een betere faillissementsverzekering schuift het NSZ naar voor, naast meer aandacht voor faillissementspreventie. (Belga)