Wie zijn aangifte op papier indiende, moest eind juni de klus al geklaard hebben. Wie dat doet via het internet heeft nog tijd tot 17 juli. En wie het laat doen door zijn boekhouder mag nog wachten tot 16 oktober. Vroeger kon men makkelijk uitstel vragen via de lokale controleur. Vanaf dit jaar is dit niet meer het geval. De fiscus heeft duidelijk gemaakt dat uitstel nog maar zeer uitzonderlijk wordt toegestaan voor ernstige redenen of overmacht. Het moet dan gaan om een gebeurtenis die buiten de wil van de persoon heeft plaatsgevonden en die niet te voorzien of te vermijden was zoals een langdurige ziekte of een brand. Wie niet tijdig een aangifte indient, kan een administratieve boete krijgen. Gebeurde dat zonder het opzet om de belastingen te ontduiken, dan is er voor de eerste inbreuk geen boete. Voor de tweede wordt dat 50 euro, voor de derde 125 euro, voor de vierde 250 euro en voor de vijfde en volgende 625 euro. Wordt de aangifte laattijdig gedaan met het opzet om de belastingen te ontduiken, dan bedraagt de boete voor de eerste inbreuk 625 euro. Voor de volgende wordt dat 1.250 euro. Naast die boetes kan de fiscus ook een verhoging van de belastingen doen. Is er geen kwaad opzet geweest, dan bedraagt de belastingverhoging 10 procent bij een eerste overtreding, 20 procent bij een tweede en 30 procent bij een derde. (Belga)

Wie zijn aangifte op papier indiende, moest eind juni de klus al geklaard hebben. Wie dat doet via het internet heeft nog tijd tot 17 juli. En wie het laat doen door zijn boekhouder mag nog wachten tot 16 oktober. Vroeger kon men makkelijk uitstel vragen via de lokale controleur. Vanaf dit jaar is dit niet meer het geval. De fiscus heeft duidelijk gemaakt dat uitstel nog maar zeer uitzonderlijk wordt toegestaan voor ernstige redenen of overmacht. Het moet dan gaan om een gebeurtenis die buiten de wil van de persoon heeft plaatsgevonden en die niet te voorzien of te vermijden was zoals een langdurige ziekte of een brand. Wie niet tijdig een aangifte indient, kan een administratieve boete krijgen. Gebeurde dat zonder het opzet om de belastingen te ontduiken, dan is er voor de eerste inbreuk geen boete. Voor de tweede wordt dat 50 euro, voor de derde 125 euro, voor de vierde 250 euro en voor de vijfde en volgende 625 euro. Wordt de aangifte laattijdig gedaan met het opzet om de belastingen te ontduiken, dan bedraagt de boete voor de eerste inbreuk 625 euro. Voor de volgende wordt dat 1.250 euro. Naast die boetes kan de fiscus ook een verhoging van de belastingen doen. Is er geen kwaad opzet geweest, dan bedraagt de belastingverhoging 10 procent bij een eerste overtreding, 20 procent bij een tweede en 30 procent bij een derde. (Belga)