De kinderbijslag wordt sowieso betaald tot 31 augustus van het jaar waarin de jongere 18 wordt. Hieraan is geen enkele voorwaarde gekoppeld. Voorwaarden zijn er wel voor wie ouder is dan 18. Zij kunnen nog tot hun 25ste genieten van kinderbijslag op voorwaarde dat ze onderwijs met volledig leerplan of een opleiding volgen en ze bovendien maar beperkt werken of een klein inkomen hebben. Verplichte stages staan daarbij gelijk aan schooluren. Wie afgestudeerd is, blijft nog gedurende maximaal 12 maanden in aanmerking komen voor kinderbijslag. Die periode start op 1 augustus voor jongeren die geslaagd zijn in eerste zittijd of die niet deelnemen aan de tweede zittijd. Heeft men toch tweede zittijd, dan start de periode onmiddellijk na het laatste herexamen. Om in aanmerking te blijven komen voor kinderbijslag moet de jongere die zijn studies heeft stopgezet zich wel inschrijven als werkzoekende. In Vlaanderen is dat bij de VDAB, in Brussel bij Actiris. De kinderbijslag stopt vanaf het moment dat de jongere werk heeft of een uitkering krijgt en meer dan 520,08 euro bruto per maand verdient. (Belga)

De kinderbijslag wordt sowieso betaald tot 31 augustus van het jaar waarin de jongere 18 wordt. Hieraan is geen enkele voorwaarde gekoppeld. Voorwaarden zijn er wel voor wie ouder is dan 18. Zij kunnen nog tot hun 25ste genieten van kinderbijslag op voorwaarde dat ze onderwijs met volledig leerplan of een opleiding volgen en ze bovendien maar beperkt werken of een klein inkomen hebben. Verplichte stages staan daarbij gelijk aan schooluren. Wie afgestudeerd is, blijft nog gedurende maximaal 12 maanden in aanmerking komen voor kinderbijslag. Die periode start op 1 augustus voor jongeren die geslaagd zijn in eerste zittijd of die niet deelnemen aan de tweede zittijd. Heeft men toch tweede zittijd, dan start de periode onmiddellijk na het laatste herexamen. Om in aanmerking te blijven komen voor kinderbijslag moet de jongere die zijn studies heeft stopgezet zich wel inschrijven als werkzoekende. In Vlaanderen is dat bij de VDAB, in Brussel bij Actiris. De kinderbijslag stopt vanaf het moment dat de jongere werk heeft of een uitkering krijgt en meer dan 520,08 euro bruto per maand verdient. (Belga)