De wettelijke garantie geldt voor alle lichamelijke roerende voorwerpen zoals auto's, koelkasten, meubels en dieren met uitzondering van goederen die op een gerechtelijke verkoop zijn aangeschaft. Ze kan worden ingeroepen als het goed niet voldoet aan het gevraagde, behalve indien de koper op het moment van aankoop wist dat een product niet perfect werkte. De wettelijke garantietermijn bedraagt twee jaar. De verkoper kan zelf een langere termijn geven. De periode gaat in vanaf het moment van aankoop. Indien het goed defect gaat binnen de eerste zes maanden na de levering, wordt verondersteld dat het gebrek bestaat sinds de levering. De verkoper moet het tegendeel bewijzen indien hij niet akkoord gaat. Indien het defect van het goed meer dan zes maanden na de levering wordt vastgesteld, dan moet u als consument bewijzen dat het goed niet-conform was op het moment van de levering. Reageert de consument meer dan een jaar nadat hij het gebrek heeft vastgesteld, dan verlies hij zijn rechten. Voor tweedehandsgoederen kan de garantietermijn worden verkort, maar hij mag niet korter zijn dan 1 jaar. (Belga)

De wettelijke garantie geldt voor alle lichamelijke roerende voorwerpen zoals auto's, koelkasten, meubels en dieren met uitzondering van goederen die op een gerechtelijke verkoop zijn aangeschaft. Ze kan worden ingeroepen als het goed niet voldoet aan het gevraagde, behalve indien de koper op het moment van aankoop wist dat een product niet perfect werkte. De wettelijke garantietermijn bedraagt twee jaar. De verkoper kan zelf een langere termijn geven. De periode gaat in vanaf het moment van aankoop. Indien het goed defect gaat binnen de eerste zes maanden na de levering, wordt verondersteld dat het gebrek bestaat sinds de levering. De verkoper moet het tegendeel bewijzen indien hij niet akkoord gaat. Indien het defect van het goed meer dan zes maanden na de levering wordt vastgesteld, dan moet u als consument bewijzen dat het goed niet-conform was op het moment van de levering. Reageert de consument meer dan een jaar nadat hij het gebrek heeft vastgesteld, dan verlies hij zijn rechten. Voor tweedehandsgoederen kan de garantietermijn worden verkort, maar hij mag niet korter zijn dan 1 jaar. (Belga)