De nieuwe tarieven hangen af van de gezinsinkomsten van 2011. Voorts speelt het aantal kinderen ten laste een rol, alsook het aantal uren dat de kinderen in de opvang worden ondergebracht. Voor een inkomen tot en met 41.774,97 euro wordt de bijdrage voor de kinderopvang berekend door het inkomen te vermenigvuldigen met 0,000385 en dat met een maximum van 15,88 euro. Voor een inkomen tussen 41.774,98 euro en 59.722,14 euro moet worden vermenigvuldigd met 0,000380 en ligt het maximum op 20,95.euro. Daarna wordt gewerkt met vaste bedragen. Voor inkomens tussen 59. 722,15 euro en 63.472,14 euro is dat 21,55 euro, voor een inkomen tussen 63.472,15 euro en 67.172,14 euro komt het uit op 22,15 euro, enz. De maximumbijdrage bedraagt 27,71 euro en geldt voor gezinsinkomens van meer dan 100.472,15 euro. De coëfficiënt voor de omzetting van het maandinkomen in een jaarinkomen bedraagt 11,54. Gezinnen met meerdere kinderen ten laste krijgen een korting. Per kind ten laste bovenop het eerste is er een vermindering van 3,14 euro. Voor een gezin met één of meerdere meerlingen geldt een bijkomende korting van 3,14 euro. Voor een opvang van minder dan 3 uur moet 40 procent van het basisbedrag worden betaald, tussen 3 en 5 uur wordt dat 60 procent, tussen 5 en 12 uur stijgt het naar 100 procent en meer dan 12 uur leidt naar een tarief van 120 procent van het basisbedrag. De berekening kan elektronisch worden gemaakt op de website van Kind en Gezin. (Belga)

De nieuwe tarieven hangen af van de gezinsinkomsten van 2011. Voorts speelt het aantal kinderen ten laste een rol, alsook het aantal uren dat de kinderen in de opvang worden ondergebracht. Voor een inkomen tot en met 41.774,97 euro wordt de bijdrage voor de kinderopvang berekend door het inkomen te vermenigvuldigen met 0,000385 en dat met een maximum van 15,88 euro. Voor een inkomen tussen 41.774,98 euro en 59.722,14 euro moet worden vermenigvuldigd met 0,000380 en ligt het maximum op 20,95.euro. Daarna wordt gewerkt met vaste bedragen. Voor inkomens tussen 59. 722,15 euro en 63.472,14 euro is dat 21,55 euro, voor een inkomen tussen 63.472,15 euro en 67.172,14 euro komt het uit op 22,15 euro, enz. De maximumbijdrage bedraagt 27,71 euro en geldt voor gezinsinkomens van meer dan 100.472,15 euro. De coëfficiënt voor de omzetting van het maandinkomen in een jaarinkomen bedraagt 11,54. Gezinnen met meerdere kinderen ten laste krijgen een korting. Per kind ten laste bovenop het eerste is er een vermindering van 3,14 euro. Voor een gezin met één of meerdere meerlingen geldt een bijkomende korting van 3,14 euro. Voor een opvang van minder dan 3 uur moet 40 procent van het basisbedrag worden betaald, tussen 3 en 5 uur wordt dat 60 procent, tussen 5 en 12 uur stijgt het naar 100 procent en meer dan 12 uur leidt naar een tarief van 120 procent van het basisbedrag. De berekening kan elektronisch worden gemaakt op de website van Kind en Gezin. (Belga)