Voor het in omloop brengen van de nieuwe identiteitskaart (eID) met een geldigheidsduur van 10 jaar was een aanpassing nodig van de software die het mogelijk maakt de kaart te lezen en te gebruiken, met name de 'middleware' van de Federale Overheidsdienst voor Informatie- en Communicatietechnologie. Wie een dergelijke kaart dus nog wil gebruiken moet eerst de nieuwe versie van de middleware installeren op zijn pc. Ze is op het internet te vinden op eid.belgium.be/nl/je_eid_gebruiken/de_eid-middleware_installeren. De software werkt ook voor identiteitskaarten met een looptijd van 5 jaar. De geldigheidsduur van de identiteitskaarten werd verlengd van 5 naar 10 jaar om de werklast bij de gemeentebesturen te beperken. Burgers moeten nu pas om de tien jaar een nieuwe kaart laten aanmaken. Toch kunnen ze beslissen om sneller een vervanging te vragen. Dat is het geval als de oude kaart beschadigd is, als de foto niet meer gelijkend is of als de naam van de houder verandert. De digitale foto en handtekening die gebruikt worden voor de elektronische identiteitskaart worden ook aangewend met het oog op de aanmaak van het rijbewijs volgens Europees formaat. (Belga)

Voor het in omloop brengen van de nieuwe identiteitskaart (eID) met een geldigheidsduur van 10 jaar was een aanpassing nodig van de software die het mogelijk maakt de kaart te lezen en te gebruiken, met name de 'middleware' van de Federale Overheidsdienst voor Informatie- en Communicatietechnologie. Wie een dergelijke kaart dus nog wil gebruiken moet eerst de nieuwe versie van de middleware installeren op zijn pc. Ze is op het internet te vinden op eid.belgium.be/nl/je_eid_gebruiken/de_eid-middleware_installeren. De software werkt ook voor identiteitskaarten met een looptijd van 5 jaar. De geldigheidsduur van de identiteitskaarten werd verlengd van 5 naar 10 jaar om de werklast bij de gemeentebesturen te beperken. Burgers moeten nu pas om de tien jaar een nieuwe kaart laten aanmaken. Toch kunnen ze beslissen om sneller een vervanging te vragen. Dat is het geval als de oude kaart beschadigd is, als de foto niet meer gelijkend is of als de naam van de houder verandert. De digitale foto en handtekening die gebruikt worden voor de elektronische identiteitskaart worden ook aangewend met het oog op de aanmaak van het rijbewijs volgens Europees formaat. (Belga)