Vanaf 1 juli 2013 zullen zelfstandigen en bedrijven hun pmd-afval apart moeten houden van hun restafval. Het gesorteerde pmd-afval moet immers apart opgehaald worden. Dit kan op twee manieren. De eerste is gebruik maken van de gewone gemeentelijke inzamelronde die ook geldt voor particulieren. En als dat niet kan: door een beroep te doen op een privé-ophaalbedrijf. Ook voor het restafval komt er een wijziging. Hiervoor zullen zelfstandigen en bedrijven een contract moeten afgesloten hebben met een afvalinzamelaar. Ze worden alleen van deze verplichting vrijgesteld indien ze hun restafval met de klassieke gemeentelijke inzameling kunnen meegeven omdat die qua samenstelling en hoeveelheid overeenkomt met die van een particulier huishouden. Indien de gemeente een aparte ronde organiseert voor gemengd bedrijfsafval, dan blijft de verplichting om een contract voor de ophaling te hebben gelden. De overeenkomst moet in dat geval afgesloten worden tussen het bedrijf en de gemeente. Bij niet-naleving van deze verplichtingen kan een proces-verbaal worden opgemaakt door milieu-ambtenaren, milieu-inspectie, politie en in bepaalde gevallen ook door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij. (Belga)

Vanaf 1 juli 2013 zullen zelfstandigen en bedrijven hun pmd-afval apart moeten houden van hun restafval. Het gesorteerde pmd-afval moet immers apart opgehaald worden. Dit kan op twee manieren. De eerste is gebruik maken van de gewone gemeentelijke inzamelronde die ook geldt voor particulieren. En als dat niet kan: door een beroep te doen op een privé-ophaalbedrijf. Ook voor het restafval komt er een wijziging. Hiervoor zullen zelfstandigen en bedrijven een contract moeten afgesloten hebben met een afvalinzamelaar. Ze worden alleen van deze verplichting vrijgesteld indien ze hun restafval met de klassieke gemeentelijke inzameling kunnen meegeven omdat die qua samenstelling en hoeveelheid overeenkomt met die van een particulier huishouden. Indien de gemeente een aparte ronde organiseert voor gemengd bedrijfsafval, dan blijft de verplichting om een contract voor de ophaling te hebben gelden. De overeenkomst moet in dat geval afgesloten worden tussen het bedrijf en de gemeente. Bij niet-naleving van deze verplichtingen kan een proces-verbaal worden opgemaakt door milieu-ambtenaren, milieu-inspectie, politie en in bepaalde gevallen ook door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij. (Belga)