Sportclubs hebben de mogelijkheid om een jaarcontract af te sluiten. Voor verenigingen die op een lager niveau actief zijn, kost dit 100 euro. Voor organisaties die nationaal aan de slag zijn, wordt dit 250 euro als ze minder dan duizend bezoekers kunnen ontvangen, 500 euro voor 1001 tot 2500 bezoekerplaatsen, 750 euro tot 5000 plaatsen en 500 euro extra voor elke begonnen schijf van 5000 bijkomende plaatsen. Deze tarieven gelden zowel voor de achtergrondmuziek als voor de muziek tijdens de uitvoeringen van bijvoorbeeld turnen of dressuur. De sonorisatie bij bars, restaurants en tenten op sportmanifestaties valt hier niet onder, live optredens evenmin. Wie niet voor een jaarcontract kiest, valt terug op de tarieven voor occasionele activiteiten. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen voor- en achtergrondmuziek. Voorts speelt ook het al dan niet betalend zijn van de manifestatie een rol. Voor de achtergrondmuziek op een lokaal, gewestelijk of provinciaal vlak moet voortaan 45,65 euro (bij gratis toegang) of 68,48 euro (bij een betalende toegang) worden betaald. Voor een wedstrijd op nationaal vlak is dat respectievelijk 170,41 (gratis toegang) en 255,62 euro (betalende toegang). Wordt tijdens het evenement meer dan 50% voorgrondmuziek gebruikt, dan geldt het tarief voorgrondmuziek. Dat bedraagt 6 procent op de bruto-ontvangsten van de ticketverkoop. Ze mogen echter niet lager liggen dan het toepasselijke tarief voor de achtergrondmuziek. Bij alle bedragen moet nog 6 procent BTW te worden gevoegd. (Belga)

Sportclubs hebben de mogelijkheid om een jaarcontract af te sluiten. Voor verenigingen die op een lager niveau actief zijn, kost dit 100 euro. Voor organisaties die nationaal aan de slag zijn, wordt dit 250 euro als ze minder dan duizend bezoekers kunnen ontvangen, 500 euro voor 1001 tot 2500 bezoekerplaatsen, 750 euro tot 5000 plaatsen en 500 euro extra voor elke begonnen schijf van 5000 bijkomende plaatsen. Deze tarieven gelden zowel voor de achtergrondmuziek als voor de muziek tijdens de uitvoeringen van bijvoorbeeld turnen of dressuur. De sonorisatie bij bars, restaurants en tenten op sportmanifestaties valt hier niet onder, live optredens evenmin. Wie niet voor een jaarcontract kiest, valt terug op de tarieven voor occasionele activiteiten. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen voor- en achtergrondmuziek. Voorts speelt ook het al dan niet betalend zijn van de manifestatie een rol. Voor de achtergrondmuziek op een lokaal, gewestelijk of provinciaal vlak moet voortaan 45,65 euro (bij gratis toegang) of 68,48 euro (bij een betalende toegang) worden betaald. Voor een wedstrijd op nationaal vlak is dat respectievelijk 170,41 (gratis toegang) en 255,62 euro (betalende toegang). Wordt tijdens het evenement meer dan 50% voorgrondmuziek gebruikt, dan geldt het tarief voorgrondmuziek. Dat bedraagt 6 procent op de bruto-ontvangsten van de ticketverkoop. Ze mogen echter niet lager liggen dan het toepasselijke tarief voor de achtergrondmuziek. Bij alle bedragen moet nog 6 procent BTW te worden gevoegd. (Belga)