Het horecaplan bepaalt dat de sociale bijdragen voor gelegenheidswerknemers in de horeca worden berekend op een forfaitaire basis van € 7,5 per uur en € 45 per dag. Werknemers kunnen gedurende 50 dagen per kalenderjaar van die forfaits gebruikmaken, werkgevers gedurende 100 kalenderdagen. Daarna geldt het echte loon opnieuw als berekeningsbasis. Met de nieuwe onlinetoepassing Horeca@work - 50days kunnen gelegenheidswerknemers het aantal resterende dagen snel en eenvoudig controleren. Een kalender toont op welke dagen ze als gelegenheidswerknemer aan de slag zijn geweest of zijn ingepland. Daarnaast is er ook een lijst van betrokken werkgevers beschikbaar. Werknemers kunnen met Horeca@work - 50 days een attest afdrukken voor hun werkgever, dat het aantal resterende dagen vermeldt. Het attest bevat ook een code waarmee de werkgever het aantal resterende dagen van een werknemer online kan nakijken. "Horeca@work - 50days helpt te voorkomen dat het maximale aantal 'voordelige' dagen voor een gelegenheidswerknemer wordt overschreden", zegt Koen Snyders, administrateur-generaal van de RSZ. "De toepassing schept dus rechtszekerheid voor zowel werknemer als werkgever." Hoeveel dagen een werknemer of werkgever nog over heeft, wordt berekend op basis van de tewerkstellingsaangifte Dimona. Die is recentelijk uitgebreid met een mobiele webversie. Werkgevers kunnen nu snel en eenvoudig een aangifte verrichten op hun smartphone. (Belga)

Het horecaplan bepaalt dat de sociale bijdragen voor gelegenheidswerknemers in de horeca worden berekend op een forfaitaire basis van € 7,5 per uur en € 45 per dag. Werknemers kunnen gedurende 50 dagen per kalenderjaar van die forfaits gebruikmaken, werkgevers gedurende 100 kalenderdagen. Daarna geldt het echte loon opnieuw als berekeningsbasis. Met de nieuwe onlinetoepassing Horeca@work - 50days kunnen gelegenheidswerknemers het aantal resterende dagen snel en eenvoudig controleren. Een kalender toont op welke dagen ze als gelegenheidswerknemer aan de slag zijn geweest of zijn ingepland. Daarnaast is er ook een lijst van betrokken werkgevers beschikbaar. Werknemers kunnen met Horeca@work - 50 days een attest afdrukken voor hun werkgever, dat het aantal resterende dagen vermeldt. Het attest bevat ook een code waarmee de werkgever het aantal resterende dagen van een werknemer online kan nakijken. "Horeca@work - 50days helpt te voorkomen dat het maximale aantal 'voordelige' dagen voor een gelegenheidswerknemer wordt overschreden", zegt Koen Snyders, administrateur-generaal van de RSZ. "De toepassing schept dus rechtszekerheid voor zowel werknemer als werkgever." Hoeveel dagen een werknemer of werkgever nog over heeft, wordt berekend op basis van de tewerkstellingsaangifte Dimona. Die is recentelijk uitgebreid met een mobiele webversie. Werkgevers kunnen nu snel en eenvoudig een aangifte verrichten op hun smartphone. (Belga)