Sectorverzekering Assuralia is die wetswijziging niet ongenegen, maar plaatst toch enkele kanttekeningen. "Uiteraard zijn we ervoor te vinden dat de belangen wettelijk beschermd worden. Deze wetgeving is ook bindend voor buitenlandse verzekeraars die op de Belgische markt opereren, dat was met de vroegere sectorale gedragscodes niet het geval. Bovendien is de verzekeraar ook vandaag al verplicht om na te gaan wat zijn klant wil en kan, dus van een grote omschakeling of aanpassing is geen sprake Wij hopen echter wel dat de wetgever inziet dat een risicoprofiel van een klant, opgemaakt in het kader van een schadeverzekering, niet noodzakelijk iets zegt over het risico wanneer die zelfde klant andere verzekeringsproducten gaat aankopen, zoals levensverzekeringen of aanvullende pensioensverzekeringen. Ook over die producten bestaat dezer dagen al heel wat regelgeving. Het is ook onduidelijk of het principe van 'execution only', ook in de verzekeringssector wordt ingevoerd: mag een klant producten kopen die niet bij zijn risicoprofiel passen, of moet zijn makelaar hem dan per se tegenhouden? " Tot slot vindt de sectorvereniging de deadline van 1 januari 2014 aan de krappe kant. "Onze sector kent heel wat kleine, onafhankelijke bedrijven, voor wie de invoering van de nieuwe regelgeving en procedures, een logistieke uitdaging vormt. We hopen dat de wetgever daar begrip voor opbrengt." (Belga)

Sectorverzekering Assuralia is die wetswijziging niet ongenegen, maar plaatst toch enkele kanttekeningen. "Uiteraard zijn we ervoor te vinden dat de belangen wettelijk beschermd worden. Deze wetgeving is ook bindend voor buitenlandse verzekeraars die op de Belgische markt opereren, dat was met de vroegere sectorale gedragscodes niet het geval. Bovendien is de verzekeraar ook vandaag al verplicht om na te gaan wat zijn klant wil en kan, dus van een grote omschakeling of aanpassing is geen sprake Wij hopen echter wel dat de wetgever inziet dat een risicoprofiel van een klant, opgemaakt in het kader van een schadeverzekering, niet noodzakelijk iets zegt over het risico wanneer die zelfde klant andere verzekeringsproducten gaat aankopen, zoals levensverzekeringen of aanvullende pensioensverzekeringen. Ook over die producten bestaat dezer dagen al heel wat regelgeving. Het is ook onduidelijk of het principe van 'execution only', ook in de verzekeringssector wordt ingevoerd: mag een klant producten kopen die niet bij zijn risicoprofiel passen, of moet zijn makelaar hem dan per se tegenhouden? " Tot slot vindt de sectorvereniging de deadline van 1 januari 2014 aan de krappe kant. "Onze sector kent heel wat kleine, onafhankelijke bedrijven, voor wie de invoering van de nieuwe regelgeving en procedures, een logistieke uitdaging vormt. We hopen dat de wetgever daar begrip voor opbrengt." (Belga)