De vervanging komt er onder meer om fraude tegen te gaan. De papieren machtigingen op A4-formaat lieten zich te makkelijk vervalsen. De overheid hoopt dit met de nieuwe kaart te vermijden. Die bevat namelijk een QR-code die via een smartphone kan worden gescand en zo toegang geeft tot de gegevens van de handelaar. Zowat 42.000 à 43.000 mensen bezitten een leurkaart. Ze hebben die nodig omdat ze goederen en diensten verkopen buiten de klassieke handelsvestiging. Bij een huis-aan-huisverkoop mag de waarde van de producten of de diensten niet hoger liggen dan 250 euro. Er geldt een uitzondering voor huishoudapparaten, tuinaanleg en huisinrichting, levering energie of aansluiting van internet en toegang tot tv-distributie. Hier ligt het maximum op 700 euro. Het bezit van een leurkaart is echter niet nodig voor iemand die occasioneel iets verkoopt op de rommelmarkt en evenmin voor de verkoop van goederen met filantropisch oogmerk. Voor dit laatste is in sommige gevallen wel een voorafgaande vergunning nodig van de FOD Economie. Let wel: het tarief van 13 euro geldt alleen voor wie zijn leurkaart moet laten omruilen. Een starter betaalt 150 euro voor een hoofdleurkaart (werkgever) en 100 euro voor een hulpleurkaart (aangestelde onbepaalde duur). (Belga)

De vervanging komt er onder meer om fraude tegen te gaan. De papieren machtigingen op A4-formaat lieten zich te makkelijk vervalsen. De overheid hoopt dit met de nieuwe kaart te vermijden. Die bevat namelijk een QR-code die via een smartphone kan worden gescand en zo toegang geeft tot de gegevens van de handelaar. Zowat 42.000 à 43.000 mensen bezitten een leurkaart. Ze hebben die nodig omdat ze goederen en diensten verkopen buiten de klassieke handelsvestiging. Bij een huis-aan-huisverkoop mag de waarde van de producten of de diensten niet hoger liggen dan 250 euro. Er geldt een uitzondering voor huishoudapparaten, tuinaanleg en huisinrichting, levering energie of aansluiting van internet en toegang tot tv-distributie. Hier ligt het maximum op 700 euro. Het bezit van een leurkaart is echter niet nodig voor iemand die occasioneel iets verkoopt op de rommelmarkt en evenmin voor de verkoop van goederen met filantropisch oogmerk. Voor dit laatste is in sommige gevallen wel een voorafgaande vergunning nodig van de FOD Economie. Let wel: het tarief van 13 euro geldt alleen voor wie zijn leurkaart moet laten omruilen. Een starter betaalt 150 euro voor een hoofdleurkaart (werkgever) en 100 euro voor een hulpleurkaart (aangestelde onbepaalde duur). (Belga)