Het loon is slechts gedeeltelijk vatbaar voor beslag. Van de eerste schijf van 1.059 euro van het nettoloon kan geen deel worden opgeëist. Van het bedrag tussen 1.059 en 1.138 euro wordt dat 20% (15,80 euro voor volledige schijf), tussen 1.138 en 1.255 euro 30% (35,10 euro op volledige schijf), tussen 1255 en 1373 euro 40% (47,20 euro voor volledige schijf) en boven 1373 euro alles. Deze grensbedragen worden verhoogd met 65 euro per kind ten laste van de schuldeiser. Een uitzondering is er voor wie achterstallig is met de betaling van onderhoudsgeld. Hiervoor geldt geen vrijgestelde schijf, noch maxima. Er mag in dat geval op het volledige loon beslag worden gelegd. Om een loonbeslag te kunnen uitvoeren, is een beslissing van de rechtbank nodig. Het kan ook op basis van een overeenkomst tussen schuldenaar en schuldeiser, waarbij de eerste aan de tweede de toestemming geeft een deel van zijn schulden te innen bij de werkgever. In dat laatste geval spreekt men van loonoverdracht. (DLA)

Het loon is slechts gedeeltelijk vatbaar voor beslag. Van de eerste schijf van 1.059 euro van het nettoloon kan geen deel worden opgeëist. Van het bedrag tussen 1.059 en 1.138 euro wordt dat 20% (15,80 euro voor volledige schijf), tussen 1.138 en 1.255 euro 30% (35,10 euro op volledige schijf), tussen 1255 en 1373 euro 40% (47,20 euro voor volledige schijf) en boven 1373 euro alles. Deze grensbedragen worden verhoogd met 65 euro per kind ten laste van de schuldeiser. Een uitzondering is er voor wie achterstallig is met de betaling van onderhoudsgeld. Hiervoor geldt geen vrijgestelde schijf, noch maxima. Er mag in dat geval op het volledige loon beslag worden gelegd. Om een loonbeslag te kunnen uitvoeren, is een beslissing van de rechtbank nodig. Het kan ook op basis van een overeenkomst tussen schuldenaar en schuldeiser, waarbij de eerste aan de tweede de toestemming geeft een deel van zijn schulden te innen bij de werkgever. In dat laatste geval spreekt men van loonoverdracht. (DLA)