De intense controles op de werven, waarbij zowat alle 150 inspecteurs worden ingezet, concentreren zich op zware inbreuken die tot ernstige of zelfs dodelijke ongevallen kunnen leiden. Het gaat onder meer om het naleven van veiligheidsvoorschriften bij dakwerken of bij graafwerkzaamheden. De voorgaande bliksemacties dateren van 21 maart en 18 juni. De resultaten ervan werden als bedroevend bestempeld. Van de 800 gecontroleerde werkgevers was slechts een kwart in orde. In meer dan de helft van de gevallen werden de werkzaamheden trouwens meteen stopgezet. Andere leidden tot mondelinge of schriftelijke opmerkingen. Vooral de bescherming tegen vallen was ondermaats. De eerste twee acties hadden vooral tot doel om de sector wakker te schudden. Nu zouden echter wel processen-verbaal worden opgesteld. Bij werven waar meerdere aannemers tegelijk werken, is ook minstens de inzet van een veiligheidscoördinator verplicht. Hij moet een veiligheids- en gezondheidsplan opstellen. Voor grote werven is ook de tussenkomst van een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk vereist. De inspectie van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg kondigde begin dit jaar aan vier dagen met bliksemacties te doen. Na die van 26 september zal er dus nog een vierde volgen in 2013. (Belga)

De intense controles op de werven, waarbij zowat alle 150 inspecteurs worden ingezet, concentreren zich op zware inbreuken die tot ernstige of zelfs dodelijke ongevallen kunnen leiden. Het gaat onder meer om het naleven van veiligheidsvoorschriften bij dakwerken of bij graafwerkzaamheden. De voorgaande bliksemacties dateren van 21 maart en 18 juni. De resultaten ervan werden als bedroevend bestempeld. Van de 800 gecontroleerde werkgevers was slechts een kwart in orde. In meer dan de helft van de gevallen werden de werkzaamheden trouwens meteen stopgezet. Andere leidden tot mondelinge of schriftelijke opmerkingen. Vooral de bescherming tegen vallen was ondermaats. De eerste twee acties hadden vooral tot doel om de sector wakker te schudden. Nu zouden echter wel processen-verbaal worden opgesteld. Bij werven waar meerdere aannemers tegelijk werken, is ook minstens de inzet van een veiligheidscoördinator verplicht. Hij moet een veiligheids- en gezondheidsplan opstellen. Voor grote werven is ook de tussenkomst van een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk vereist. De inspectie van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg kondigde begin dit jaar aan vier dagen met bliksemacties te doen. Na die van 26 september zal er dus nog een vierde volgen in 2013. (Belga)