Ethias-klanten die een aanrijding met de wagen hebben, kunnen via de app in enkele stappen contact opnemen met hun verzekeraar, details over de plaats en omstandigheden van het ongeval doorgeven en eventueel ook foto's toevoegen van het ongeval. "De aangifte wordt door ons op dezelfde manier behandeld als een klassieke papieren aangifte. De klant geeft dezelfde informatie door die hij ook bij een klassieke aangifte zou doorgeven," zegt Ethias-woordvoerder Dries Olemans. "Juridisch heeft de informatie die via de app in het dossier terechtkomt, dezelfde waarde als papieren documenten." Zijn er derden bij het ongeval betrokken en komt het tot een betwisting, dan zal de verzekeraar op de geijkte manier te werk gaan en eventuele extra documenten, zoals processen-verbaal, opvragen. De app vervangt dan ook niet het klassieke papieren aanrijdingsformulier. Sectorvereniging voor het verzekeringswezen Assuralia benadrukt dat wanneer verschillende partijen betrokken zijn, nog altijd het Europese aangifteformulier geldt, en door beide partijen ondertekend moet zijn. (Belga)

Ethias-klanten die een aanrijding met de wagen hebben, kunnen via de app in enkele stappen contact opnemen met hun verzekeraar, details over de plaats en omstandigheden van het ongeval doorgeven en eventueel ook foto's toevoegen van het ongeval. "De aangifte wordt door ons op dezelfde manier behandeld als een klassieke papieren aangifte. De klant geeft dezelfde informatie door die hij ook bij een klassieke aangifte zou doorgeven," zegt Ethias-woordvoerder Dries Olemans. "Juridisch heeft de informatie die via de app in het dossier terechtkomt, dezelfde waarde als papieren documenten." Zijn er derden bij het ongeval betrokken en komt het tot een betwisting, dan zal de verzekeraar op de geijkte manier te werk gaan en eventuele extra documenten, zoals processen-verbaal, opvragen. De app vervangt dan ook niet het klassieke papieren aanrijdingsformulier. Sectorvereniging voor het verzekeringswezen Assuralia benadrukt dat wanneer verschillende partijen betrokken zijn, nog altijd het Europese aangifteformulier geldt, en door beide partijen ondertekend moet zijn. (Belga)