Het is de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) die bij de start van de jaarlijkse woonbeurs Batibouw met de cijfers uitpakt. De organisatie wijst erop dat de normen voor nieuwbouw almaar strenger worden. Dat is al aan de gang sinds 2006 met een daling van het maximaal toegelaten E-peil, een maatstaf voor energie-efficiëntie. Op vijf jaar tijd evolueerde die maatstaf van E100 naar E70, wat een meerkost van slechts 5.000 euro met zich meebracht. Om de maatstaf verder te verlagen tot E60, is echter voor een halfopen bebouwing van 175 m2 een meerkost van 8.500 euro nodig. De 'makkelijke ingrepen' zijn immers opgebruikt de afgelopen jaren. Of om het met de woorden van directeur-generaal Marc Dillen van de VCB te zeggen: "Het laaghangend fruit is allemaal geplukt". U kan echter nog aan de extra kost ontsnappen door voor het eind van het jaar uw bouwvergunning aan te vragen. Dat stelt u meteen ook in staat uw zogenaamde woonbonus - zeg maar uw fiscaal voordeel als bouwer - veilig te stellen. De bevoegdheid daarover verhuist immers van het federale naar het regionale niveau, en over de precieze gevolgen daarvan is het vandaag nog koffiedik kijken. Ondertussen weegt de crisis op de woningmarkt. Ondanks de historisch lage hypotheekrente blijft het aantal bouwvergunningen op een laag pitje staan. (Belga)

Het is de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) die bij de start van de jaarlijkse woonbeurs Batibouw met de cijfers uitpakt. De organisatie wijst erop dat de normen voor nieuwbouw almaar strenger worden. Dat is al aan de gang sinds 2006 met een daling van het maximaal toegelaten E-peil, een maatstaf voor energie-efficiëntie. Op vijf jaar tijd evolueerde die maatstaf van E100 naar E70, wat een meerkost van slechts 5.000 euro met zich meebracht. Om de maatstaf verder te verlagen tot E60, is echter voor een halfopen bebouwing van 175 m2 een meerkost van 8.500 euro nodig. De 'makkelijke ingrepen' zijn immers opgebruikt de afgelopen jaren. Of om het met de woorden van directeur-generaal Marc Dillen van de VCB te zeggen: "Het laaghangend fruit is allemaal geplukt". U kan echter nog aan de extra kost ontsnappen door voor het eind van het jaar uw bouwvergunning aan te vragen. Dat stelt u meteen ook in staat uw zogenaamde woonbonus - zeg maar uw fiscaal voordeel als bouwer - veilig te stellen. De bevoegdheid daarover verhuist immers van het federale naar het regionale niveau, en over de precieze gevolgen daarvan is het vandaag nog koffiedik kijken. Ondertussen weegt de crisis op de woningmarkt. Ondanks de historisch lage hypotheekrente blijft het aantal bouwvergunningen op een laag pitje staan. (Belga)