Het uitpluizen van bedrijfsresultaten lijkt op het eerste zicht niet de meest evidente bezigheid voor de doorsnee consument of belegger. Heel wat ondernemingen vallen immers wel onder de neerleggingsplicht, maar dat betekent niet dat de leek zomaar zijn weg vindt naar deze informatie, al staat ze dan wel gepubliceerd in het Staatsblad. De initiatiefnemers achter Finactum willen deze info nu eenvoudig en gratis aanbieden aan de consument. Die heeft volgens hen immers baat bij een gedegen blik op de financiële gezondheid van de bedrijven waarmee hij of zij zaken doet, bijvoorbeeld om te vermijden dat de consument voorschotten betaalt aan bedrijven die aan de rand van het failliet blijken te staan. Wanneer het daadwerkelijk tot een faillissement komt, staan gedupeerde klanten immers vaak achteraan in de rij met schuldeisers. Als tweede doelgroep noemt het platform de KMO's en zelfstandigen, die via de aangeboden info kunnen nagaan of de bedrijven waarmee ze in zee gaan financieel gezond zijn, en dus al dan niet goede betalers zijn. Voor investeerders die een backgorund check willen maken van een bedrijf waarin ze willen investeren, biedt het platform ook de mogelijkheid om de recente jaarresultaten van verschillende bedrijven uit verschillende sectoren te vergelijken. (Belga)

Het uitpluizen van bedrijfsresultaten lijkt op het eerste zicht niet de meest evidente bezigheid voor de doorsnee consument of belegger. Heel wat ondernemingen vallen immers wel onder de neerleggingsplicht, maar dat betekent niet dat de leek zomaar zijn weg vindt naar deze informatie, al staat ze dan wel gepubliceerd in het Staatsblad. De initiatiefnemers achter Finactum willen deze info nu eenvoudig en gratis aanbieden aan de consument. Die heeft volgens hen immers baat bij een gedegen blik op de financiële gezondheid van de bedrijven waarmee hij of zij zaken doet, bijvoorbeeld om te vermijden dat de consument voorschotten betaalt aan bedrijven die aan de rand van het failliet blijken te staan. Wanneer het daadwerkelijk tot een faillissement komt, staan gedupeerde klanten immers vaak achteraan in de rij met schuldeisers. Als tweede doelgroep noemt het platform de KMO's en zelfstandigen, die via de aangeboden info kunnen nagaan of de bedrijven waarmee ze in zee gaan financieel gezond zijn, en dus al dan niet goede betalers zijn. Voor investeerders die een backgorund check willen maken van een bedrijf waarin ze willen investeren, biedt het platform ook de mogelijkheid om de recente jaarresultaten van verschillende bedrijven uit verschillende sectoren te vergelijken. (Belga)