Bij een schuldsaldoverzekering verbindt de verzekeringsmaatschappij zich ertoe het uitstaande saldo van een lening af te betalen indien een kredietnemer voortijdig overlijdt. En ook een levensverzekering voorziet in de uitbetaling van een kapitaal of een rente bij overlijden. Maar die verzekering geldt alleen in normale omstandigheden, niet als de verzekerde zelf bewust het risico opzoekt. Wie naar een oorlogsgebied trekt, verliest dus doorgaans de dekking van zijn levens- en schuldsaldoverzekeringen. Hetzelfde geldt voor mensen die deelnemen aan gevaarlijke sporten.

Zo zullen heel wat maatschappijen de verzekering opschorten tijdens deelnames aan races. Die moeten trouwens niet georganiseerd zijn. Als kan bewezen worden dat iemand deelnam aan een illegale straatrace vervalt de verzekering eveneens. Voor een aantal beroepen heeft deze houding van de verzekeraars een vervelende kant. Dat is onder meer het geval voor militairen die naar het buitenland worden uitgestuurd, zelfs al gaat het om een opdracht voor vredeshandhaving. Hiervoor hebben de verzekeraars en de overheid een speciale procedure ontwikkeld. Die heeft echter niet tot doel om in alle gevallen verzekerd te zijn, maar wel om duidelijkheid te geven over al dan niet geven van dekking tijdens een bepaalde opdracht. Burgers die naar een conflictgebied trekken, zullen het echter sowieso moeilijk hebben om nog verzekerd te zijn. (Belga)

Bij een schuldsaldoverzekering verbindt de verzekeringsmaatschappij zich ertoe het uitstaande saldo van een lening af te betalen indien een kredietnemer voortijdig overlijdt. En ook een levensverzekering voorziet in de uitbetaling van een kapitaal of een rente bij overlijden. Maar die verzekering geldt alleen in normale omstandigheden, niet als de verzekerde zelf bewust het risico opzoekt. Wie naar een oorlogsgebied trekt, verliest dus doorgaans de dekking van zijn levens- en schuldsaldoverzekeringen. Hetzelfde geldt voor mensen die deelnemen aan gevaarlijke sporten. Zo zullen heel wat maatschappijen de verzekering opschorten tijdens deelnames aan races. Die moeten trouwens niet georganiseerd zijn. Als kan bewezen worden dat iemand deelnam aan een illegale straatrace vervalt de verzekering eveneens. Voor een aantal beroepen heeft deze houding van de verzekeraars een vervelende kant. Dat is onder meer het geval voor militairen die naar het buitenland worden uitgestuurd, zelfs al gaat het om een opdracht voor vredeshandhaving. Hiervoor hebben de verzekeraars en de overheid een speciale procedure ontwikkeld. Die heeft echter niet tot doel om in alle gevallen verzekerd te zijn, maar wel om duidelijkheid te geven over al dan niet geven van dekking tijdens een bepaalde opdracht. Burgers die naar een conflictgebied trekken, zullen het echter sowieso moeilijk hebben om nog verzekerd te zijn. (Belga)