Niet-rijksinwoners zijn mensen die in het buitenland wonen of van daaruit hun fortuin beheren, maar toch belastingen in België moeten betalen omdat ze hier bepaalde inkomsten genieten. Dat geldt in het bijzonder voor inkomsten van onroerende goederen, inkomsten uit winstgevende activiteiten en bepaalde pensioenen en renten. Daarbij wordt tevens rekening gehouden met eventuele verdragen tussen België en het woonland die tot doel hebben om te vermijden dat dezelfde inkomsten tweemaal belast zouden worden. De datum waarop de niet-rijksinwoners - hun nationaliteit speelt hierbij geen enkele rol - hun aangifteformulier krijgen, varieert. Dit jaar zou dat aanvankelijk in augustus gebeuren, maar dat wordt nu uitgesteld tot eind september. Voor wie zijn aangifte als niet-rijksinwoner elektronisch wil doen, blijft de datum waarop het programma online beschikbaar zal zijn, voorlopig wel behouden op 8 september. Toch geeft Financiën al toe dat ook deze datum nog moet bevestigd worden. Niet-rijksinwoners krijgen minstens een maand om hun aangifte te doen. De uiterste indieningsdatum van 12 november blijft dan ook behouden. (Belga)

Niet-rijksinwoners zijn mensen die in het buitenland wonen of van daaruit hun fortuin beheren, maar toch belastingen in België moeten betalen omdat ze hier bepaalde inkomsten genieten. Dat geldt in het bijzonder voor inkomsten van onroerende goederen, inkomsten uit winstgevende activiteiten en bepaalde pensioenen en renten. Daarbij wordt tevens rekening gehouden met eventuele verdragen tussen België en het woonland die tot doel hebben om te vermijden dat dezelfde inkomsten tweemaal belast zouden worden. De datum waarop de niet-rijksinwoners - hun nationaliteit speelt hierbij geen enkele rol - hun aangifteformulier krijgen, varieert. Dit jaar zou dat aanvankelijk in augustus gebeuren, maar dat wordt nu uitgesteld tot eind september. Voor wie zijn aangifte als niet-rijksinwoner elektronisch wil doen, blijft de datum waarop het programma online beschikbaar zal zijn, voorlopig wel behouden op 8 september. Toch geeft Financiën al toe dat ook deze datum nog moet bevestigd worden. Niet-rijksinwoners krijgen minstens een maand om hun aangifte te doen. De uiterste indieningsdatum van 12 november blijft dan ook behouden. (Belga)