Wie zijn belastingaangifte nog op papier indiende, diende die klus al eind juni te klaren. Voor een aangifte via het internet, kan dat tot en met vandaag. En wie het laat doen door een boekhouder, heeft nog tijd tot 16 oktober. De belastingadministratie had aanvankelijk gezegd streng te houden aan deze termijnen. Er zou een nultolerantie komen met onherroepelijk boetes voor wie te laat was. Extra uitstel vragen kon alleen in uitzonderlijke omstandigheden. Toch lijkt de praktijk anders te zijn. Wie te laat is, krijgt gewoon een herinneringsbrief met de vraag zijn aangifte alsnog in te dienen. Pas na de extra tijd zal worden overgegaan tot boetes of belastingverhogingen. Gebeurde dat zonder het opzet om de belastingen te ontduiken, dan is er voor de eerste inbreuk geen boete. Voor de tweede wordt dat 50 euro, voor de derde 125 euro, voor de vierde 250 euro en voor de vijfde en volgende 625 euro. Wordt de aangifte laattijdig gedaan met het opzet om de belastingen te ontduiken, dan zijn de boetes heel wat hoger. (Belga)

Wie zijn belastingaangifte nog op papier indiende, diende die klus al eind juni te klaren. Voor een aangifte via het internet, kan dat tot en met vandaag. En wie het laat doen door een boekhouder, heeft nog tijd tot 16 oktober. De belastingadministratie had aanvankelijk gezegd streng te houden aan deze termijnen. Er zou een nultolerantie komen met onherroepelijk boetes voor wie te laat was. Extra uitstel vragen kon alleen in uitzonderlijke omstandigheden. Toch lijkt de praktijk anders te zijn. Wie te laat is, krijgt gewoon een herinneringsbrief met de vraag zijn aangifte alsnog in te dienen. Pas na de extra tijd zal worden overgegaan tot boetes of belastingverhogingen. Gebeurde dat zonder het opzet om de belastingen te ontduiken, dan is er voor de eerste inbreuk geen boete. Voor de tweede wordt dat 50 euro, voor de derde 125 euro, voor de vierde 250 euro en voor de vijfde en volgende 625 euro. Wordt de aangifte laattijdig gedaan met het opzet om de belastingen te ontduiken, dan zijn de boetes heel wat hoger. (Belga)