België kent tien wettelijke feestdagen. Het gaat om Nieuwjaar (1 januari), paasmaandag, Dag van de Arbeid (1 mei), Hemelvaart, pinkstermaandag, de nationale feestdag (21 juli), Maria-Hemelvaart (15 augustus), Allerheiligen (1 november), Wapenstilstand (11 november) en Kerstmis (25 december). Op de wettelijke feestdagen mag in principe niet worden gewerkt door arbeiders en bedienden, behalve in ondernemingen waar traditioneel ook op zondag wordt gewerkt. Wie toch moet werken, heeft dan ook recht op compensatie. De regionale feestdagen zijn niet opgenomen in het lijstje met wettelijke feestdagen. Dit betekent dat Vlamingen kunnen worden opgeroepen om toch te werken op 11 juli. Hetzelfde geldt voor de Franstalige Belgen op 27 september en voor de Duitstaligen tijdens het feest van hun gemeenschap op 15 november. Toch mogen werkgevers op deze regionale feestdagen een vrije dag toekennen. Ze doen dat dan op eigen initiatief of omdat het afgesproken is in een paritair comité of in de ondernemingsraad. Voor een aantal mensen valt 11 juli trouwens sowieso in de vakantieperiode en stelt dit probleem zich niet. (Belga)

België kent tien wettelijke feestdagen. Het gaat om Nieuwjaar (1 januari), paasmaandag, Dag van de Arbeid (1 mei), Hemelvaart, pinkstermaandag, de nationale feestdag (21 juli), Maria-Hemelvaart (15 augustus), Allerheiligen (1 november), Wapenstilstand (11 november) en Kerstmis (25 december). Op de wettelijke feestdagen mag in principe niet worden gewerkt door arbeiders en bedienden, behalve in ondernemingen waar traditioneel ook op zondag wordt gewerkt. Wie toch moet werken, heeft dan ook recht op compensatie. De regionale feestdagen zijn niet opgenomen in het lijstje met wettelijke feestdagen. Dit betekent dat Vlamingen kunnen worden opgeroepen om toch te werken op 11 juli. Hetzelfde geldt voor de Franstalige Belgen op 27 september en voor de Duitstaligen tijdens het feest van hun gemeenschap op 15 november. Toch mogen werkgevers op deze regionale feestdagen een vrije dag toekennen. Ze doen dat dan op eigen initiatief of omdat het afgesproken is in een paritair comité of in de ondernemingsraad. Voor een aantal mensen valt 11 juli trouwens sowieso in de vakantieperiode en stelt dit probleem zich niet. (Belga)