Wie in Nederland heeft gewerkt, heeft recht op een uitkering van de AOW. Dat staat voor Algemene Ouderdomswet, het equivalent van het Belgische pensioen. Bovenop kregen de grensarbeiders tot in 2011 ook nog een maandelijkse tegemoetkoming van 33,09 euro. Het ging om een compensatie voor de verminderde belastingaftrekmogelijkheid voor hoge ziektekosten in Nederland sinds 2005. Op 1 juni 2011 past Nederland de regeling aan. De tegemoetkoming AOW werd vervangen door een koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen (kob) voor 65-plussers. Die was even hoog, maar werd uitsluitend nog toegekend aan 65-plussers die in Nederland woonden of van wie minstens 90% van hun wereldinkomen onder de Nederlandse belastingen viel. Het gros van de gepensioneerden uit het buitenland, van wie duizenden Belgen, werd daarmee droog gezet. De gedupeerde buitenlandse gepensioneerden waren het er niet mee eens en zochten hun gelijk bij Europa. Uit vrees voor een veroordeling beslisten onze noorderburen begin dit jaar daarom toch tot een nabetaling over te gaan. In oktober of november zou dit effectief zo zijn. De koopkrachttegemoetkoming bedroeg in 2011 33,09 euro per maand, in 2012 was dat 33,65 euro per maand en voor dit jaar gaat het om 28,14 euro per maand. De bedragen worden nu met terugwerkende kracht terugbetaald, met bovenop de wettelijke intrest. (Belga)

Wie in Nederland heeft gewerkt, heeft recht op een uitkering van de AOW. Dat staat voor Algemene Ouderdomswet, het equivalent van het Belgische pensioen. Bovenop kregen de grensarbeiders tot in 2011 ook nog een maandelijkse tegemoetkoming van 33,09 euro. Het ging om een compensatie voor de verminderde belastingaftrekmogelijkheid voor hoge ziektekosten in Nederland sinds 2005. Op 1 juni 2011 past Nederland de regeling aan. De tegemoetkoming AOW werd vervangen door een koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen (kob) voor 65-plussers. Die was even hoog, maar werd uitsluitend nog toegekend aan 65-plussers die in Nederland woonden of van wie minstens 90% van hun wereldinkomen onder de Nederlandse belastingen viel. Het gros van de gepensioneerden uit het buitenland, van wie duizenden Belgen, werd daarmee droog gezet. De gedupeerde buitenlandse gepensioneerden waren het er niet mee eens en zochten hun gelijk bij Europa. Uit vrees voor een veroordeling beslisten onze noorderburen begin dit jaar daarom toch tot een nabetaling over te gaan. In oktober of november zou dit effectief zo zijn. De koopkrachttegemoetkoming bedroeg in 2011 33,09 euro per maand, in 2012 was dat 33,65 euro per maand en voor dit jaar gaat het om 28,14 euro per maand. De bedragen worden nu met terugwerkende kracht terugbetaald, met bovenop de wettelijke intrest. (Belga)