Het aanvullend nationaal paritair comité bepaalt de loonvoorwaarden voor een hele grote groep van bedienden. Het gaat om de werknemers die niet onder een specifiek paritair comité van een sector vallen. Onder meer de lonen van de bedienden uit de bouw, het transport, de groothandel, de adviesverlening en de journalistiek worden erin vastgelegd. De lonen van de werknemers uit het aanvullend nationaal paritair comité worden elk jaar één keer aangepast aan de stijging van de levensduurte. Dat gebeurt telkens op 1 januari. Er moet voor deze groep dus niet worden gewacht tot een of andere index is overschreden. Volgens een eerste prognose zullen de lonen van het pc 218 volgend jaar maar 1,02 procent stijgen, berekende de socialedienstengroep Securex. Dat is weinig, wat te wijten is aan de lage inflatie in 2013. Voor de berekening van de indexering wordt gewerkt met het rekenkundige gemiddelde van de afgevlakte indexcijfers van november en december. Die afgevlakte cijfers zijn de gemiddelde waarden van de gezondheidsindex van de laatste vier maanden. Het exacte cijfer waarmee de lonen geïndexeerd moeten worden, wordt dus pas eind december bekend. (Belga)

Het aanvullend nationaal paritair comité bepaalt de loonvoorwaarden voor een hele grote groep van bedienden. Het gaat om de werknemers die niet onder een specifiek paritair comité van een sector vallen. Onder meer de lonen van de bedienden uit de bouw, het transport, de groothandel, de adviesverlening en de journalistiek worden erin vastgelegd. De lonen van de werknemers uit het aanvullend nationaal paritair comité worden elk jaar één keer aangepast aan de stijging van de levensduurte. Dat gebeurt telkens op 1 januari. Er moet voor deze groep dus niet worden gewacht tot een of andere index is overschreden. Volgens een eerste prognose zullen de lonen van het pc 218 volgend jaar maar 1,02 procent stijgen, berekende de socialedienstengroep Securex. Dat is weinig, wat te wijten is aan de lage inflatie in 2013. Voor de berekening van de indexering wordt gewerkt met het rekenkundige gemiddelde van de afgevlakte indexcijfers van november en december. Die afgevlakte cijfers zijn de gemiddelde waarden van de gezondheidsindex van de laatste vier maanden. Het exacte cijfer waarmee de lonen geïndexeerd moeten worden, wordt dus pas eind december bekend. (Belga)