Gaat u met deze zak naar uw klassieke bank om de hoek, dan moet u doorgaans kosten betalen om ze te laten tellen. Dat komt omdat de meeste banken die telling niet zelf doen, maar ze uitbesteden. En die kosten worden doorgerekend aan de klant. Toch bestaat er een uitweg. Elke meerderjarige mag maandelijks eenmaal een zak kleingeld in losse toestand laten omruilen aan de loketten van de Nationale Bank. De muntstukken moeten niet gesorteerd zijn. De opbrengst wordt gewoon uitbetaald en dus niet op een rekening gestort. De omruiloperatie is gratis. Weegt de zak meer dan 5 kg, dan moet u wel kosten betalen. Die bedragen dan 2 procent van de waarde van de transactie. Bovendien wordt de tegenwaarde in dat geval verplicht gestort op een rekening. Een uitbetaling in speciën is niet mogelijk. Tussen de afgifte en de uitbetaling kunnen een tiental dagen verlopen. Voor liefdadigheidsinstellingen kan de tarifering worden opgeheven. Er moet dan wel aan enkele voorwaarden worden voldaan. Zo moet de begunstigde voorkomen op de lijst van instellingen die een fiscaal attest mogen afleveren voor het ontvangen van giften en moet de telling op voorhand worden aangevraagd. Bovendien wordt het geld ook hier verplicht op een rekening worden gestort. (Belga)

Gaat u met deze zak naar uw klassieke bank om de hoek, dan moet u doorgaans kosten betalen om ze te laten tellen. Dat komt omdat de meeste banken die telling niet zelf doen, maar ze uitbesteden. En die kosten worden doorgerekend aan de klant. Toch bestaat er een uitweg. Elke meerderjarige mag maandelijks eenmaal een zak kleingeld in losse toestand laten omruilen aan de loketten van de Nationale Bank. De muntstukken moeten niet gesorteerd zijn. De opbrengst wordt gewoon uitbetaald en dus niet op een rekening gestort. De omruiloperatie is gratis. Weegt de zak meer dan 5 kg, dan moet u wel kosten betalen. Die bedragen dan 2 procent van de waarde van de transactie. Bovendien wordt de tegenwaarde in dat geval verplicht gestort op een rekening. Een uitbetaling in speciën is niet mogelijk. Tussen de afgifte en de uitbetaling kunnen een tiental dagen verlopen. Voor liefdadigheidsinstellingen kan de tarifering worden opgeheven. Er moet dan wel aan enkele voorwaarden worden voldaan. Zo moet de begunstigde voorkomen op de lijst van instellingen die een fiscaal attest mogen afleveren voor het ontvangen van giften en moet de telling op voorhand worden aangevraagd. Bovendien wordt het geld ook hier verplicht op een rekening worden gestort. (Belga)