De jaar-op-jaar groei van de kredietverstrekking door ingezeten banken aan niet-financiële ondernemingen bleef in januari 2014 licht negatief, namelijk op -0,2 %, tegen -0,1 % tijdens de voorgaande maand. Voor het eerst sinds juni 2005 werd de groei op jaarbasis van de langetermijnkredieten negatief; hij beliep -0,1 % (tegen 0,4 % in december). De groei van de kortetermijnkredieten bleef zich verder herstellen, hoewel hij negatief bleef (-0,4 %, tegen -1,3 %). Na seizoenzuivering bleek het volume van de nieuwe verstrekte kredieten in januari gelijk aan dat van de afgeloste kredieten te zijn. De gemiddelde rente op de nieuwe bedrijfskredieten daalde in januari 2014 opnieuw, namelijk tot 2,84 %, of 13 basispunten lager dan in december. De rente op kredieten met een initiële rentevaste periode van meer dan vijf jaar liep ten opzichte van de maand voordien met 29 basispunten terug tot 3,40 %. Na in december fors te zijn gedaald, nam de rente op middellange termijn in januari toe, namelijk met 23 basispunten, tot 2,90 %. De rentes op kortetermijnkredieten (met een variabele rente en een initiële rentevaste periode van een jaar of minder) hebben zich ten opzichte van de voorgaande maand gestabiliseerd, namelijk op 1,88 % voor de kredieten ten bedrage van meer dan € 1 miljoen (-2 basispunten ten opzichte van december) en op 2,26 % voor de kredieten van minder dan € 1 miljoen (hetzelfde percentage als tijdens de maand voordien). (Belga)

De jaar-op-jaar groei van de kredietverstrekking door ingezeten banken aan niet-financiële ondernemingen bleef in januari 2014 licht negatief, namelijk op -0,2 %, tegen -0,1 % tijdens de voorgaande maand. Voor het eerst sinds juni 2005 werd de groei op jaarbasis van de langetermijnkredieten negatief; hij beliep -0,1 % (tegen 0,4 % in december). De groei van de kortetermijnkredieten bleef zich verder herstellen, hoewel hij negatief bleef (-0,4 %, tegen -1,3 %). Na seizoenzuivering bleek het volume van de nieuwe verstrekte kredieten in januari gelijk aan dat van de afgeloste kredieten te zijn. De gemiddelde rente op de nieuwe bedrijfskredieten daalde in januari 2014 opnieuw, namelijk tot 2,84 %, of 13 basispunten lager dan in december. De rente op kredieten met een initiële rentevaste periode van meer dan vijf jaar liep ten opzichte van de maand voordien met 29 basispunten terug tot 3,40 %. Na in december fors te zijn gedaald, nam de rente op middellange termijn in januari toe, namelijk met 23 basispunten, tot 2,90 %. De rentes op kortetermijnkredieten (met een variabele rente en een initiële rentevaste periode van een jaar of minder) hebben zich ten opzichte van de voorgaande maand gestabiliseerd, namelijk op 1,88 % voor de kredieten ten bedrage van meer dan € 1 miljoen (-2 basispunten ten opzichte van december) en op 2,26 % voor de kredieten van minder dan € 1 miljoen (hetzelfde percentage als tijdens de maand voordien). (Belga)