De peiling naar het vertrouwen van de bedrijfsleiders in de oudste. Zij gaat al mee sinds 1954. Ze informeert naar de huidige toestand en naar de verwachtingen voor de komende drie maanden. Daarbij worden 6.000 ondernemingen bevraagd over hun orderboekje, de grootte van hun voorraden, de huidige en verwachte prijzen. Daarna worden de positivisten afgezet tegenover de negativisten. Vervolgens worden alle gegevens gebundeld. De belangrijkste sectoren wegen daarbij het zwaarst door. Eindigt de barometer bijvoorbeeld op min 8 punten, dan betekent dit dat er 8% meer negativisten zijn dan positivisten. De resultaten worden elke maand tussen de 21ste en de 25ste bekendgemaakt. Daarnaast wordt ook een keer per kwartaal gevraagd naar de bezettingsgraad van het machinepark en een keer per zes maanden naar de investeringsplannen. In het begin van de jaren '70 kwam daar een peiling naar het vertrouwen van de consumenten bij. Hiervoor wordt bij een wisselende steekproef van 1600 gezinnen gepeild naar hoe ze verwachten dat de economische situatie zal evolueren, hoe ze de werkloosheid inschatten en of ze denken nog te kunnen sparen. De resultaten worden elke maand tussen de 17de en de 19de gepubliceerd. De werkwijze is vergelijkbaar met die van de bedrijfsleiders. (DLA)

De peiling naar het vertrouwen van de bedrijfsleiders in de oudste. Zij gaat al mee sinds 1954. Ze informeert naar de huidige toestand en naar de verwachtingen voor de komende drie maanden. Daarbij worden 6.000 ondernemingen bevraagd over hun orderboekje, de grootte van hun voorraden, de huidige en verwachte prijzen. Daarna worden de positivisten afgezet tegenover de negativisten. Vervolgens worden alle gegevens gebundeld. De belangrijkste sectoren wegen daarbij het zwaarst door. Eindigt de barometer bijvoorbeeld op min 8 punten, dan betekent dit dat er 8% meer negativisten zijn dan positivisten. De resultaten worden elke maand tussen de 21ste en de 25ste bekendgemaakt. Daarnaast wordt ook een keer per kwartaal gevraagd naar de bezettingsgraad van het machinepark en een keer per zes maanden naar de investeringsplannen. In het begin van de jaren '70 kwam daar een peiling naar het vertrouwen van de consumenten bij. Hiervoor wordt bij een wisselende steekproef van 1600 gezinnen gepeild naar hoe ze verwachten dat de economische situatie zal evolueren, hoe ze de werkloosheid inschatten en of ze denken nog te kunnen sparen. De resultaten worden elke maand tussen de 17de en de 19de gepubliceerd. De werkwijze is vergelijkbaar met die van de bedrijfsleiders. (DLA)