De NBB en FSMA herinneren eraan dat virtuele munten geen wettelijke betaalkracht hebben en geen vorm van elektronisch geld zijn. Er is noch financieel toezicht, noch "oversight" op virtueel geld. Dat is evenmin het geval voor de uitgevers van virtueel geld, ruilbeurzen, de internetplatformen waarop met virtueel geld wordt betaald of de digitale portemonnees. Voorts bestaat het risico dat een handelsplatform of digitale portefeuille gehackt wordt. De bezitter raakt dan zijn virtuele geld kwijt. De operationele betrouwbaarheid, in het bijzonder het frauderisico, van dergelijke systemen is nog niet formeel geëvalueerd door de toezichthouders. De wisselkoersschommeling van virtueel geld kan bovendien leiden tot belangrijke financiële verliezen. De waarde waartegen het virtueel geld kan worden gewisseld in officiële munten is erg wisselvallig. Prijsschommelingen van meer dan 30 % op één dag zijn geen uitzondering. Steeds vaker wordt er ook gespeculeerd op de waard van de virtuele munt, wat de stabiliteit verder onder druk zet. Er is geen overheidstoezicht op de koers van virtueel geld. In tegenstelling tot wat het geval is voor elektronisch geld, bestaat er voor virtueel geld geen wettelijke garantie dat het direct inwisselbaar is voor de oorspronkelijke waarde. Virtueel geld heeft geen wettelijke betaalkracht: niemand is verplicht een betaling met virtueel geld te aanvaarden. Voor beleggingen in virtueel geld is er geen sprake van een overheidsgarantie tot 100.000 euro per financiële instelling en per persoon, zoals die wel geldt voor spaarrekeningen, kasbons of termijnrekeningen. (Belga)

De NBB en FSMA herinneren eraan dat virtuele munten geen wettelijke betaalkracht hebben en geen vorm van elektronisch geld zijn. Er is noch financieel toezicht, noch "oversight" op virtueel geld. Dat is evenmin het geval voor de uitgevers van virtueel geld, ruilbeurzen, de internetplatformen waarop met virtueel geld wordt betaald of de digitale portemonnees. Voorts bestaat het risico dat een handelsplatform of digitale portefeuille gehackt wordt. De bezitter raakt dan zijn virtuele geld kwijt. De operationele betrouwbaarheid, in het bijzonder het frauderisico, van dergelijke systemen is nog niet formeel geëvalueerd door de toezichthouders. De wisselkoersschommeling van virtueel geld kan bovendien leiden tot belangrijke financiële verliezen. De waarde waartegen het virtueel geld kan worden gewisseld in officiële munten is erg wisselvallig. Prijsschommelingen van meer dan 30 % op één dag zijn geen uitzondering. Steeds vaker wordt er ook gespeculeerd op de waard van de virtuele munt, wat de stabiliteit verder onder druk zet. Er is geen overheidstoezicht op de koers van virtueel geld. In tegenstelling tot wat het geval is voor elektronisch geld, bestaat er voor virtueel geld geen wettelijke garantie dat het direct inwisselbaar is voor de oorspronkelijke waarde. Virtueel geld heeft geen wettelijke betaalkracht: niemand is verplicht een betaling met virtueel geld te aanvaarden. Voor beleggingen in virtueel geld is er geen sprake van een overheidsgarantie tot 100.000 euro per financiële instelling en per persoon, zoals die wel geldt voor spaarrekeningen, kasbons of termijnrekeningen. (Belga)