In het afwikkelingsplan dat met de Europese Commissie werd afgesproken, werd nog uitgegaan van een kleine structurele winst vanaf 2017-2018. Op de aandeelhoudersvergadering in mei waarschuwde Devriendt echter dat dit niet meer mogelijk zou zijn, omdat de omstandigheden zijn veranderd.

Dexia had eind vorig jaar nog 180,9 miljard euro op de balans staan. Dat is 31,8 miljard euro minder dan een jaar eerder. Dat het nettoresultaat zo rood kleurt, heeft onder meer te maken met een 'aanzienlijke impact van heffingen en reglementaire bijdragen', goed voor 89 miljoen euro. Ook werden voorzieningen op de blootstelling aan Puerto Rico verhoogd.

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt zegt tevreden te zijn over de verdere afbouw van de restbank. 'Deze inspanningen versterken de positie van Dexia verder met het oog op eventuele marktvolatiliteit en aanscherpende regelgeving', stelt de minister. 'Ik reken op alle betrokkenen om verder te werken aan de ordentelijke afwikkeling van Dexia in het belang van zijn stakeholders.'

In het afwikkelingsplan dat met de Europese Commissie werd afgesproken, werd nog uitgegaan van een kleine structurele winst vanaf 2017-2018. Op de aandeelhoudersvergadering in mei waarschuwde Devriendt echter dat dit niet meer mogelijk zou zijn, omdat de omstandigheden zijn veranderd.Dexia had eind vorig jaar nog 180,9 miljard euro op de balans staan. Dat is 31,8 miljard euro minder dan een jaar eerder. Dat het nettoresultaat zo rood kleurt, heeft onder meer te maken met een 'aanzienlijke impact van heffingen en reglementaire bijdragen', goed voor 89 miljoen euro. Ook werden voorzieningen op de blootstelling aan Puerto Rico verhoogd.Minister van Financiën Johan Van Overtveldt zegt tevreden te zijn over de verdere afbouw van de restbank. 'Deze inspanningen versterken de positie van Dexia verder met het oog op eventuele marktvolatiliteit en aanscherpende regelgeving', stelt de minister. 'Ik reken op alle betrokkenen om verder te werken aan de ordentelijke afwikkeling van Dexia in het belang van zijn stakeholders.'