De SIS-kaart bevatte de persoonlijke identificatiegegevens van de consument. Ze lieten de zorgverstrekkers toe om te controleren welke rechten hij had in het kader van de verplichte ziekteverzekering. Zo konden apothekers bijvoorbeeld nagaan of iemand al dan niet recht had op een verhoogde tegemoetkoming of een derdebetalersregeling. Sinds 1 januari 2014 worden echter geen nieuwe SIS-kaarten meer aangemaakt en uitgereikt. De gerechtigden worden voortaan geïdentificeerd aan de hand van de chip op hun elektronische identiteitskaart. De kaarten die reeds in omloop waren, konden echter nog een tijdje worden gebruikt. Vanaf 1 juli 2014 worden nu ook geen nieuwe SAM-kaarten meer verdeeld. Die kaarten dienden door de zorgverstrekkers in de kaartlezers van de SIS-kaarten te worden ingebracht om de gegevens erop te kunnen lezen. Door het uitdoven van de SIS-kaarten verliezen echter ook de SAM-kaarten hun nut. De zorgverstrekkers moeten nu voor alle toepassingen waarvoor ze de verzekeringsstatus van hun cliënten willen controleren overstappen op de elektronische identiteitskaart, aangevuld met de toepassing van MyCareNet. (Belga)

De SIS-kaart bevatte de persoonlijke identificatiegegevens van de consument. Ze lieten de zorgverstrekkers toe om te controleren welke rechten hij had in het kader van de verplichte ziekteverzekering. Zo konden apothekers bijvoorbeeld nagaan of iemand al dan niet recht had op een verhoogde tegemoetkoming of een derdebetalersregeling. Sinds 1 januari 2014 worden echter geen nieuwe SIS-kaarten meer aangemaakt en uitgereikt. De gerechtigden worden voortaan geïdentificeerd aan de hand van de chip op hun elektronische identiteitskaart. De kaarten die reeds in omloop waren, konden echter nog een tijdje worden gebruikt. Vanaf 1 juli 2014 worden nu ook geen nieuwe SAM-kaarten meer verdeeld. Die kaarten dienden door de zorgverstrekkers in de kaartlezers van de SIS-kaarten te worden ingebracht om de gegevens erop te kunnen lezen. Door het uitdoven van de SIS-kaarten verliezen echter ook de SAM-kaarten hun nut. De zorgverstrekkers moeten nu voor alle toepassingen waarvoor ze de verzekeringsstatus van hun cliënten willen controleren overstappen op de elektronische identiteitskaart, aangevuld met de toepassing van MyCareNet. (Belga)