Consultant PriceWaterhouseCoopers (PWC) hield een rondvraag bij de CEO's van 1.300 multinationals. Daarin werd gepeild naar hun verwachtingen voor het komende jaar. En die verwachtingen zijn niet meteen denderend, want slechts 36 procent geeft aan er gerust in te zijn hun bedrijf te zien groeien. Vorig jaar ging het hier nog om 40 procent. Het goede nieuws is dan weer dat er ook minder pessimisten zijn die denken dat het er allemaal nog erger op gaat worden. Want 52 procent denkt dat 2013 een even goed of slecht jaar wordt dan 2012. Vorig jaar vreesde nog 48 procent van de ondervraagden dat het verder bergaf zou gaan.Ruim driekwart van de ondervraagde CEO's snoeide afgelopen jaar in de kosten. 70 procent is van plan dat ook in 2013 te doen. Er zijn meer CEO's die mensen zullen ontslaan dan aanwerven. Hoe zien de CEO's hun omzet evolueren? Hier stelt PWC het meeste optimisme vast in Rusland, India, Mexico, Brazilië, China, Duitsland en de VS.Waar maken de topmanagers zich vandaag de dag zoal zorgen over, wilde PWC ook nog weten. Op nummer één staat de sociale onrust, gevolgd door een Amerikaanse recessie, cyberaanvallen, natuurrampen en het uiteenvallen van de eurozone. (DLA)

Consultant PriceWaterhouseCoopers (PWC) hield een rondvraag bij de CEO's van 1.300 multinationals. Daarin werd gepeild naar hun verwachtingen voor het komende jaar. En die verwachtingen zijn niet meteen denderend, want slechts 36 procent geeft aan er gerust in te zijn hun bedrijf te zien groeien. Vorig jaar ging het hier nog om 40 procent. Het goede nieuws is dan weer dat er ook minder pessimisten zijn die denken dat het er allemaal nog erger op gaat worden. Want 52 procent denkt dat 2013 een even goed of slecht jaar wordt dan 2012. Vorig jaar vreesde nog 48 procent van de ondervraagden dat het verder bergaf zou gaan.Ruim driekwart van de ondervraagde CEO's snoeide afgelopen jaar in de kosten. 70 procent is van plan dat ook in 2013 te doen. Er zijn meer CEO's die mensen zullen ontslaan dan aanwerven. Hoe zien de CEO's hun omzet evolueren? Hier stelt PWC het meeste optimisme vast in Rusland, India, Mexico, Brazilië, China, Duitsland en de VS.Waar maken de topmanagers zich vandaag de dag zoal zorgen over, wilde PWC ook nog weten. Op nummer één staat de sociale onrust, gevolgd door een Amerikaanse recessie, cyberaanvallen, natuurrampen en het uiteenvallen van de eurozone. (DLA)