Vergoedingen die een werknemer verkrijgt bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst zijn in principe belastbaar, wat ook de benaming ervan is. Ze gelden immers als compensatie voor de mogelijke derving van beroepsinkomsten. Hierop werd tot dusver een uitzondering gemaakt voor morele schadevergoedingen die werden toegekend door de arbeidsrechtbank of het arbeidshof. Het moest dan gaan om een tegemoetkoming voor een fout van de werkgever die bij de werknemer een schade veroorzaakte die niet werd gedekt door de klassieke opzegvergoedingen of -termijnen. Om de fiscale vrijstelling te genieten moet de morele schadevergoeding dus individueel worden bepaald en gemotiveerd en mag ze geen compensatie zijn voor het inkomensverlies door het wegvallen van een job. Dat ze naar aanleiding van een ontslag wordt vastgesteld, maakt daarbij niet uit. Voortaan wordt deze regeling uitgebreid naar morele schadevergoedingen die buiten de rechtbank worden vastgesteld. De voorwaarden blijven echter van toepassing. Krijgt een groep werknemers bij een collectief ontslag een stuk morele schadevergoeding, dan is er geen vrijstelling van belasting. Het gaat dan immers niet meer om een individueel bepaalde en gemotiveerde compensatie. Hetzelfde geldt bij de uitbetaling van een globaal bedrag waarin een stuk morele schadevergoeding vervat zit. In dergelijke gevallen zijn de uitkeringen wel belastbaar als beroepsinkomen omdat de band met het ontslag doorslaggevend is en ze gezien worden als compensatie voor het wegvallen van een inkomen. (Belga)

Vergoedingen die een werknemer verkrijgt bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst zijn in principe belastbaar, wat ook de benaming ervan is. Ze gelden immers als compensatie voor de mogelijke derving van beroepsinkomsten. Hierop werd tot dusver een uitzondering gemaakt voor morele schadevergoedingen die werden toegekend door de arbeidsrechtbank of het arbeidshof. Het moest dan gaan om een tegemoetkoming voor een fout van de werkgever die bij de werknemer een schade veroorzaakte die niet werd gedekt door de klassieke opzegvergoedingen of -termijnen. Om de fiscale vrijstelling te genieten moet de morele schadevergoeding dus individueel worden bepaald en gemotiveerd en mag ze geen compensatie zijn voor het inkomensverlies door het wegvallen van een job. Dat ze naar aanleiding van een ontslag wordt vastgesteld, maakt daarbij niet uit. Voortaan wordt deze regeling uitgebreid naar morele schadevergoedingen die buiten de rechtbank worden vastgesteld. De voorwaarden blijven echter van toepassing. Krijgt een groep werknemers bij een collectief ontslag een stuk morele schadevergoeding, dan is er geen vrijstelling van belasting. Het gaat dan immers niet meer om een individueel bepaalde en gemotiveerde compensatie. Hetzelfde geldt bij de uitbetaling van een globaal bedrag waarin een stuk morele schadevergoeding vervat zit. In dergelijke gevallen zijn de uitkeringen wel belastbaar als beroepsinkomen omdat de band met het ontslag doorslaggevend is en ze gezien worden als compensatie voor het wegvallen van een inkomen. (Belga)