Iedereen wordt geacht de wet te kennen. Als u verbouwingswerken
uitvoert aan uw woning, moet u daarvoor
doorgaans een stedenbouwkundige vergunning aanvragen.
Zijn de werken klaar, dan dient u dat binnen
dertig dagen te melden aan het controlekantoor van het
kadaster in uw gemeente. Als de verbouwing het comfort
van uw woning aanzienlijk verbetert -- u plaatst
bijvoorbeeld centrale verwarming of u richt slaapkamers
in op uw zolder -- stijgt het kadastraal inkomen
van uw woning. U betaalt daardoor meer roerende
voorheffing.
Woont u in een buurt die werd opgewaardeerd, dan zal
uw roerende voorheffing nog sterker omhooggaan. Een
woning die als bescheiden wordt beschouwd, krijgt
een korting van 25 procent op de roerende voorheffing.
Verliest uw woning dat statuut door de verbouwing,
dan schiet de voorheffing pas echt de hoogte in.
Het kan verleidelijk zijn het kadaster niet in te lichten.
In dat geval riskeert u een sanctie. De geldboetes kunnen
oplopen van 50 tot 1250 euro. Als de administratie
kan bewijzen dat u bewust hebt gefraudeerd, is de straf
nog zwaarder. Ze kan dan acht dagen tot twee jaar
gevangenis en een boete tussen 250 en 12.500 euro
eisen.

KARINE HUET

Iedereen wordt geacht de wet te kennen. Als u verbouwingswerken uitvoert aan uw woning, moet u daarvoor doorgaans een stedenbouwkundige vergunning aanvragen. Zijn de werken klaar, dan dient u dat binnen dertig dagen te melden aan het controlekantoor van het kadaster in uw gemeente. Als de verbouwing het comfort van uw woning aanzienlijk verbetert -- u plaatst bijvoorbeeld centrale verwarming of u richt slaapkamers in op uw zolder -- stijgt het kadastraal inkomen van uw woning. U betaalt daardoor meer roerende voorheffing. Woont u in een buurt die werd opgewaardeerd, dan zal uw roerende voorheffing nog sterker omhooggaan. Een woning die als bescheiden wordt beschouwd, krijgt een korting van 25 procent op de roerende voorheffing. Verliest uw woning dat statuut door de verbouwing, dan schiet de voorheffing pas echt de hoogte in. Het kan verleidelijk zijn het kadaster niet in te lichten. In dat geval riskeert u een sanctie. De geldboetes kunnen oplopen van 50 tot 1250 euro. Als de administratie kan bewijzen dat u bewust hebt gefraudeerd, is de straf nog zwaarder. Ze kan dan acht dagen tot twee jaar gevangenis en een boete tussen 250 en 12.500 euro eisen.KARINE HUET