Zelfstandigen die minstens acht dagen arbeidsongeschikt zijn - bijvoorbeeld door een besmetting met het coronavirus - hebben sinds deze zomer vanaf de eerste dag van die arbeidsongeschiktheid recht op een uitkering van het ziekenfonds. Daar komt een aanvullende crisisuitkering bovenop, zodat de zelfstandige niets verliest ten op zichte van het tijdelijke overbruggingsrecht door corona. Ook meewerkende echtgenoten krijgen die uitkering.

De aanvullende crisisuitkering verviel normaal gezien op 31 maart, maar wordt nu nog eens verlengd tot en met 30 juni 2021. Dat staat in een ontwerp-kb van minister van Zelfstandigen David Clarinval (MR) dat donderdagavond werd goedgekeurd door de federale ministerraad.

Zelfstandigen die minstens acht dagen arbeidsongeschikt zijn - bijvoorbeeld door een besmetting met het coronavirus - hebben sinds deze zomer vanaf de eerste dag van die arbeidsongeschiktheid recht op een uitkering van het ziekenfonds. Daar komt een aanvullende crisisuitkering bovenop, zodat de zelfstandige niets verliest ten op zichte van het tijdelijke overbruggingsrecht door corona. Ook meewerkende echtgenoten krijgen die uitkering.De aanvullende crisisuitkering verviel normaal gezien op 31 maart, maar wordt nu nog eens verlengd tot en met 30 juni 2021. Dat staat in een ontwerp-kb van minister van Zelfstandigen David Clarinval (MR) dat donderdagavond werd goedgekeurd door de federale ministerraad.